Од математике до предузетништва

Каталошки број програма: 1113  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Божидар Милановић, Дипломирани математичар, ОШ „Коста Ђукић“; Сузана Ивановић, Дипл. математичар-професор математике, ОШ „Цар Константин“ Ниш; Милан Грујин, Дипломирани математичар - професор матем, ШУ Нови Сад; Александар Брзаковић, Дипл. матем. за теоријску математику, ОШ“Иво Лола Рибар“, Сомбор

Божидар Милановић, Дипломирани математичар, ОШ „Коста Ђукић“; Миомирка Саичић, мастер, ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд - Стари град; Сузана Ивановић, Дипл. математичар-професор математике, ОШ „Цар Константин“ Ниш; Душан Мијајловић, Мастер математичар, ОШ „Надежда Петровић“ Сићево; Милан Грујин, Дипломирани математичар - професор матем, ШУ Нови Сад; Александар Брзаковић, Дипл. матем. за теоријску математику, ОШ“Иво Лола Рибар“, Сомбор

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника основних и средњих школа да код ученика развијају међупредметну компетенцију предузимљивост и предузетништво.

Усвајање знања о карактеристикама предузетништва као потребе друштва за новим занимањима и самозапошљавањем. Јачање међупредметних компетенција. Одабир садржаја са стандардима за крај основног и средњег образовања. Оспособљавање наставника за избор одговарајућих материјала и метода учења у циљу припреме наставе којом ће се развијати међупредметнa компетенцијa предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Оспособљавање наставника за реализацију наставе која ефикасно развија предузетничке компетенције ученика кроз различите наставне предмете. Оспособљавање наставника за повезивање предузетништва са предметима и предузетничких идеја кроз пројектну наставу и ученичку задругу.

Наставници ће бити у стању да: - имплементирају предузетништво у нове програме наставе и учења; - спроводе предузетништво у својим школама; - развијају предузетнички дух код својих ученика; - шире даље идеју предузетништва у школама; - унутар своје школе оснују ученичку задругу.

 • 1. дан
  • Представљање програма и учесника програма
  • Пројектна настава као увод у предузетништво
  • Пауза
  • Теоријска основа предузетништва
  • Пауза
  • Рад на пројектима предузетништва
  • Пауза
  • Од пијаце до е-маркета
 • 2. дан
  • Евалуација 1. дана
  • Предузетништво - од идеје до реализације
  • Пауза
  • Предузетништво и математика
  • Пауза
  • Ученичке задруге сада
  • Пауза
  • Ученичке задруге некада
  • Евалуација обуке и задаци за самостални рад

30

дана: 2
бодова: 16

2.600,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)