Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску наставу

Каталошки број програма: 719  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111

Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС; Радоје Кошанин, димпломирани математичар, ОШ "Вожд Карађорђе", Ниш

Александра Росић, предавач, ИТС; Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС; Радоје Кошанин, димпломирани математичар, ОШ "Вожд Карађорђе", Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој компетенција наставника за организовање проблемски оријентисане наставе са акцентом на развоју критичког мишљења, креативности, дигиталне писмености и тимског рада ученика.

Оспособљавање наставника да коришћењем дигиталних ресурса на глобалној мрежи осмисле проблемске ситуације за ученике кроз које се развијају виши нивои мишљења (критичко и креативно мишљење, вредновање и анализа података, комплексно решавање проблема, доношење одлука), глобална компетенција и тимски рад. Развој наставничких компетенција за давање квалитетне информације ученика о развоју њиховог тимског рада, вештинама решавања проблема и напретку у развоју виших нивоа мишљења.

Након одржане обуке учесници ће бити оспособљени да: Организују час(ове) проблемске наставе кроз коју ће ученици развијати вештине комплексног решавања проблема, као и више нивое мишљења и оснажити се у тимском раду. Вреднују и дају повратне информације ученицима о учешћу у тимском раду и напредовању у развоју вештина комплексног решавања проблема, као и развоју виших нивоа мишљења.

 • 1. дан
  • Значај проблемски оријентисане наставе и примери добре праксе
  • Пауза
  • Тимско решавање проблема
  • Пауза
  • Давање повратне информације о тимском раду
  • Пауза
  • Припрема часа проблемске наставе

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и ручак и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5/3, Beograd Александра Росић, Иван Анић 12 3.99
2 Hotel "Grand" Krupanj Александра Росић, Иван Анић 16 0
3 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5/3, Beograd Иван Анић 9 3.99

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 2.66