Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Каталошки број програма: 1025  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111

Зоран Божанић, Доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности

Зоран Божанић, Доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности; Александра Божанић, Магистар уметности, Музичка школа Петар Коњовић, Београд

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Историјски информисано и теоријско-аналитички утемељено извођење Бахове инструменталне музике.

Стицање знања о сложенијим аспектима Баховог музичког језика и утицају различитих фактора на његово конституисање. Разумевање значаја стилских конвенција и теоријских опсервација код одређења начина употребе различитих извођачких компонената.

Унапређење наставе инструмента у основној и средњој музичкој школи, кроз постизање веће заинтересованости наставника за историјски информисано и теоријски детерминисано извођење.

  • 1. дан
    • Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Centar za stručno usavršavanje u Čačku Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.96
2 Centar za stručno usavršavanje Leskovac Зоран Божанић, Александра Божанић 30 3.84
3 Centar za stručno usavršavanje Leskovac Зоран Божанић, Александра Божанић 25 3.88
4 Muzička škola Stevan Mokranjac u Požarevcu Зоран Божанић, Александра Божанић 27 3.88

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.89