Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Каталошки број програма: 1063  

Не

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, odsekpirot@akademijanis.edu.rs, 010345237, 0638473601

Бојана Николић, bojanusk@gmail.com, 010340172, 0658357214

Емилија Поповић, Доктор дидактичко-методичких наука, АТВСС Ниш, одсек Пирот; Сања Петровић, Мастер проф. енглеског језика, Докторанд, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Ивица Панић, Магистар филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот

Емилија Поповић, Доктор дидактичко-методичких наука, АТВСС Ниш, одсек Пирот; Сања Петровић, Мастер проф. енглеског језика, Докторанд, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Ивица Панић, Магистар филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција, знања и вештина у области музичког васпитања и образовања и страног језика у циљу развоја естетских вредности и стваралачког музичког изражавања, језичког и когнитивног развоја деце.

Обогаћивање знања стицањем увида у савремене уметничке и педагошке праксе, разумевање креативног процеса и поступака у истраживању дечијег креативног развоја, помоћ у пројектовању иновативних идеја, метода и техника примењујући знања из различитих дисциплина, поштујући принципе њихове интеграције, проширивање спектра креативног изражавања коришћењем различитих инструмената, дигиталних алата, и познатих мелодија уз емоционално ангажовање деце и обогаћивање дечијег искуства, унапредити практичне вештине експериментисањем звуком, мелодијом и ритмом, унапређење гласова, говора и језичког изражавања код деце. Повезивање слогова, гласова и звука енглеског језика са мелодијом и ритмом и унапређење дечјег когнитивног развоја.

Полазници ће разумети савремене теорије о холизму и његовом значају у васпитно образовном раду, нарочито у области музике; обогатити своје знање стицањем увида у савремену музичко-методичку праксу; боље разумети музички креативни процес и поступке унапређења дечијег когнитивног, језичког, музичког развоја, као и развоја дечије креативности; пројектовати иновативне идеје, методе и технике примењујући знања из различитих дисциплина и поштујући принципе њихове интеграције; проширити спектар креативног изражавања коришћењем различитих медија и извора информација уз емоционално ангажовање деце и обогаћивање дечијег искуства; унапредити практичне вештине експериментисањем звуком, мелодијом и ритмом, гласовима језика, слоговима итд.

  • 1. дан
    • Холизам и његов значај у образовању и васпитању (пауза 40 минута)
    • Музичко-језичке активности и њихова интеграција у оквиру теме која се обрађује, практични примери

25

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара; док траје KEY пројекат котизација се не плаћа. Потрошни материјал и техничку опрему обезбеђују ауторке и реализаторке програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот Емилија Поповић, Сања Петровић, Ивица Панић 25 3.98

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.98