Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Каталошки број програма: 412  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић, , Економско-трговинска школа Зајечар; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш;

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Овладавање основама модела за планирање активно-оријентисане наставе и развијање компетенција наставника за његову примену приликом израде припреме за час.

Оспособљавање учесника за формулисање захтева у настави на различитим нивоима Блумове таксономије. Уочавање и схватање значаја везе између циљева, исхода, стандарда и компетенција, дефинисаних у наставном плану и програму. Оспособљавање учесника за правилно формулисање циљева и исхода. Развијање вештина за избор методе и облика рада у складу са садржајем и циљевима часа. Оспособљавање учесника за планирање активно-оријентисане наставе по Берлинском моделу. Оспособљавање учесника за израду плана тока часа по фазама и за писање сценарија часа. Развијање вештина за планирање наставе која испуњава Мајерове постулате за 10 обележја добре наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање, очекивања учесника, програм обуке 10 обележја добре наставеПаузаБлумова таксономијаПаузаЦиљеви, исходи, компетенције, стандардиПаузаОрганизациони облици рада2. данПримери метода активно-оријентисане наставе ПаузаБерлински модел планирања наставеПаузаПлан тока часа – увод и израдаПаузаПлан тока часа – презентација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Радоје Домановић" Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.92
2 ОШ "Доситеј Обрадовић" Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.96
3 Фекетић Јовица Јевтић, Стеван Спајић 27 3.95
4 Средња школа Житорађа Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.93
5 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.93
6 ОШ "Вук Караџић" Дероње Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.89
7 ОШ "Дубрава" Ивана Милутиновића бб Књажевац Јовица Јевтић, Сретен Јовић 27 3.96
8 Гимназија "Бора Станковић"; Вожда Карађорђа 27 Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.98

Укупно учесника: 234 | Просечна оцена: 3.94