Школа отворена родитељима 3 -

Каталошки број програма: 213  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Зорица Поповић, , ОШ“Мома Станојловић“ Крагујевац

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Зорица Поповић, , ОШ“Мома Станојловић“ Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи за подизање нивоа сарадње са родитељима. Унапређивање квалитета рада школе/установе подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача за ефикаснију комуникацију са родитељима

- повећање кавлитета рада кроз ефикаснију и константну комуникацију (непосредну и онлајн) са родитељима, - усклађивање васпитно – образовних функција и утицаја родитеља и школе/установе, - обогаћивање метода, техника, поступака и вештина ефикасне комуникације са родитељима, - повећање мотивација и наставника и родитеља за сарадњу и заједничке акције на нивоу школе/установе, - повећање партиципације родитеља у „школском животу деце/ученика“ кроз јачање партнерског односа између родитеља и наставника/васпитача.

Примена стечених вештина комуникације (непосредне и онлајн) и рада са родитељима (метода, техника и поступака) у образовно – васпитном и васпитно – образовном раду (организација тематских родитељских састанака, угледних и огледних часова и активности у сарадњи са родитељима и сл.). Већа мотивисаност наставника и родитеља за сарадњу и заједничке акције. Већа партиципација родитеља у „школском животу деце/ученика“. Јачи партнесрски однос између родитеља/старатеља и наставника/васпитача, уз укључивање ресурса локалне заједнице.

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • 2. Тумачење порука и васпитног стила
  • Пауза
  • Квалитетна комуникација – предуслов успешне сарадње
  • Пауза
  • Начини комуникације са родитељима
  • Пауза
  • Тематски родитељски састанак
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић, Зорица Поповић 17 3.97

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.97