УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Каталошки број програма: 191  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Биљана Кондић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

Данијела Јовановић, Мастер , ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад; Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање и унапређење компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Познавање подручја рада и улога одељењског старешине; Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине у различитим видовима сарадње с ученицима, наставницима и родитељима; Дефинисање улоге и задатака одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања, и пружања подршке ученицима у образовно –васпитном раду; Упознавање са административном и организационом структуром рада одељењског стерешине у складу са новим законским прописима.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници јасно дефинисати сва подручја рада, улоге и задатке које има одељењски старешина у васпитно- образовном раду и бити упознати са начином вођења евиденције о свом раду. Учесници ће овладати стратегијама успешне сарадње са ученицима, наставницима и родитељима, бити оспособљени за континуирано праћење ученика, појачан васпитни рад са учеником и дефинисаће своју улогу у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Учесници ће бити оспособљени за пружање подршке ученицима – израда и реализација педагошких профила ученика.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Улога, задаци и значај одељењског старешине- истраживање
  • Облици сарадње одељењског старешине са родитељима и наставницима- педагошке ситуације
  • Задаци и улога одељењског старешине у појачаном васпитном раду
  • Улога одељењског старешине у процесу инклузивног образовања-пружање подршке ученицима.
  • Вођење евиденције о раду одељењског старешине - Дневник рада одељењског старешине
  • Извођење закључка,провера усвојености садржаја на семинару и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дванаеста београдска гимназија, Војводе Степе 82 Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.97
2 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.88

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.93