Драмске игре у васпитању и образовању деце

Каталошки број програма: 1020  

Не

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, odsekpirot@akademijanis.edu.rs, 010345237, 0638473601

Бојана Николић, bojanusk@gmail.com, 010340172, 0658357214

Јелена Вељковић Мекић, доктор филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот; Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Јелена Вељковић Мекић, доктор филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот; Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција полазника у области драмског стваралаштва, планирања и реализације драмске игре.

Стицање стручних знања о различитим облицима сцeнског израза и вештина у сценско-просторном медију. Упознавање са савременим тенденцијама позоришног стваралаштва и драмске педагогије у раду са децом. Оснаживање учесника за самостално истраживање поступака у реализацији драмске игре употребом различитих сценских форми, откривањем, прикупљањем и креирањем неопходних инструмената и аудиовизуелних средстава. Упознавање са изражајним могућностима материјала у различитим уметничким дисциплинама. Омогућавање полазницима да открију и развију личне способности за драмско изражавање и њихово оспособљавање за извођење драмских вежби у раду са децом. Разумевање поступака и процеса у подстицању и неговању креативности деце и њиховог целовитог развоја.

Полазници ће стећи поверење у драмску игру, биће у стању да сами осмишљавају и реализују драмске сценарије за различите типове драмских игара: невербалне игре, говорне игре, игре са реквизитом и без ње, етиде, драмске сукобе, имповизације, драматизације, игре са сценском лутком и телом у простору. Стећи ће и унапредити знања и вештине у сценско-просторном медију за стварање аутентичних облика сценског изражавања употребом различитих материјала и техника, ликовне драматургије у организацији и креирању сценског простора.

 • 1. дан
  • Значај и циљеви драмских игара (пауза 15 минута)
  • Невербалне вежбе и игре (пауза 15 минута)
  • Говорне вежбе и игре (пауза 15 минута)
  • Игре драмског сукоба (пауза 30 минута)
  • „Лутка без лица“ (пауза 15 минута)
  • „Брза сцена“

25

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара; док траје KEY пројекат котизација се не плаћа. Потрошни материјал и техничку опрему обезбеђују ауторке и реализаторке програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот Јелена Вељковић Мекић, Драгана Драгутиновић 36 3.99

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.99