Ликовна лабораторија

Каталошки број програма: 1028  

Не

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, odsekpirot@akademijanis.edu.rs, 010345237, 0638473601

Бојана Николић, bojanusk@gmail.com, 010340172, 0658357214

Бојана Николић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Бојана Николић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција, знања и вештина у области ликовног васпитања и образовања у циљу развоја стваралачког изражавања спровођењем савремених концепција у васпитно-образовном процесу.

Проширивање спектра креативног изражавања коришћењем различитих чула, медија и извора информација. Унапређење знања о визуелном језику уз примену савремених технологија и метода у самосталном планирању и извођењу активности за развој опажања/визуелне перцепције, истраживачко-сазнајни и емоционално-духовни развој учесника у образовно-васпитном процесу, негујући индивидуалне способности и стваралачке потенцијале. Мотивисање учесника за разумевање ликовних феномена и употребу ликовног дела у васпитању и образовању, развој естетског доживљаја и формирање елементарних естетских ставова. Осавремењивање облика рада коришћењем аудио-визуелне опреме и дигиталних алата специјализованих за остваривање мултимедијалних ликовних експеримената.

Полазници ће обогатити своја знања стицањем увида у савремену ликовно методичку праксу; боље ће разумети процесе и поступке за унапређење креативног развоја; моћи ће да пројектују иновативне идеје, методе и технике примењујући знања из различитих дисциплина и поштујући принципе њихове интеграције; прошириће спектар креативног изражавања коришћењем различитих медија и извора информација; унапредиће практичне вештине спровођењем самосталних уметничко-истраживачких поступака и процеса у простору проширених медија; унапредиће знања о визуелном језику уз примену савремених технологија; упознаће дигиталне алате за обраду фото и видео документације, стварање кратких видео форми и анимације које ће укључивати у свој рад и организацију активности.

  • 1. дан
    • Ликовне активности мотивисане уметничким делима (пауза 40 минута)
    • „Покретне слике“ (пауза 40 минута)

25

дана: 1
бодова: 8

Котизација за семинар се не плаћа током трајања пројекта KEY. По истеку пројекта (чије је трајање продужено до 2022. због епидемиолошке ситуације), котизација ће се наплаћивати 3.000,00 РСД по учеснику. Потрошни материјал и техничку опрему обезбеђују ауторке и реализаторке програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот Бојана Николић, Драгана Драгутиновић 26 3.99

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.99