ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Каталошки број програма: 417  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Свети Сава„, Топоница; Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Ана Зорић, Дипломирани музичар, ОШ „Св. Сава„, Топоница, МШ "др М. Милојевић„ КГ; Бојана Тубић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„; Невена Шимшић, Професор енглеског језика, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„, Крагујевац;

Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Свети Сава„, Топоница; Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''Невена Шимшић, Професор енглеског језика, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„, Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција полазника у области ваннаставних активности, комуникације и сарадње са ученицима и родитељима.

Едукација о разлозима већег укључивања ученика и наставника у ваннаставне активности. Оснаживање полазника да препознају шири педагошки значај ваннаставних активности (ВНА), односно како да: • уоче и искористе могућности и потенцијале ВНА, • планирају, организују и реализују ВНА, • прилагоде ВНА потребама деце и условима локалне средине, • садржаје ВНА прилагоде интересовањима ученика и обезбеде да они желе да слободно време проведе у школи • код ученика развијају стваралачко и критичко мишљење, креативност и оргиналност, тимски рад и размену идеја. • развијају истраживачки и предузетнички дух код ученика. • планирају, организују и реализују радионице.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данВаннаставне активности и радионичарски радНовинарска секција – Ђак репортерМануелне вештине и предузетништво кроз сајмове и изложбе Ваннаставне активности – Хор и оркестар

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Херој Радмила Шишковић" Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.95
2 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.96
3 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Невена Шимшић 29 4
4 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.66

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.89