„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Каталошки број програма: 1105  

Не

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, odsekpirot@akademijanis.edu.rs, 010345237, 0638473601

Бојана Николић, bojanusk@gmail.com, 010340172, 0658357214

Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Мирјана Марковић, Доктор социолошких наука, АТВСС, одсек Пирот

Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, АТВСС Ниш, Одсек Пирот; Мирјана Марковић, Доктор социолошких наука, АТВСС, одсек Пирот

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање свести, знања и вештина о значају успостављања ненасилне комуникације, кроз бесконфликтно решавање сукоба у циљу подстицања развоја самопоштовања, асертивности и емпатичке свести у односу на другог.

•Подстицање истинског слушања, поштовања и емпатије, као и развијање обостране жеље за давањем себе од срца; •Развијање вештина и компетенција за бољу комуникацију применом асертивног понашања; •Преобликовати начин на који се изражавамо и слушамо друге, са циљем побољшања међуљудских односа и креирања боље атмосфере у свим интеракцијама у које ступамо са другима; •Побољшање активног слушања деце, ради повећања квалитета интеракције васпитач – дете; •Научити како да говорећи језик који потпомаже изражавању саосећања, артикулишемо своје потребе и вредности; •Развијање речника осећања; •Развијање речника путем кога ћемо изразити своје ставове, а да не угрозимо интегрите друге особе; Развијање вештина за коришћење језика позитивне акције

По завршеном програму стручног усавршавања полазник ће: •научити како да истински слуша, поштује и осећа емпатију према другима, као и да развија обострану жељу за давањем себе од срца; •усвојиће вештине и стећи компетенције путем којих ће боље комуницирати на асертиван начин; •унапредиће начин на који се изражава и слуша друге; •побољшаће активно слушања деце, самим тим ће побољшати однос са децом у групи; •научити да говори језик који потпомаже изражавању саосећања, да на адекватан начин артикулише своје потребе и вредности; •развиће речник осећања који ће омогућити да јасно и конкретно опише и дефинише своје емоције; •развиће речник путем кога ће изразити своје ставове •развиће вештине за коришћење језика позитивне акције.

  • 1. дан
    • 1. ТИ – поруке и ЈА – поруке (пауза 15 мин)
    • 2. Језик неприхватања (пауза 30мин)
    • 3. Комуникација (пауза 15 мин)
    • 4. Препознавање и изражавање осећања

25

дана: 1
бодова: 8

Котизација за семинар се не плаћа током трајања пројекта KEY. По истеку пројекта (чије је трајање продужено до 2022. због епидемиолошке ситуације), котизација ће се наплаћивати 3.000,00 РСД по учеснику. Потрошни материјал и техничку опрему обезбеђују ауторке и реализаторке програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот Мирјана Станковић Ђорђевић, Мирјана Марковић 23 3.95

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.95