Дигитални наставни листови за самостално учење

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 504  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за планирање, израду и примену дигиталних наставних листова путем веб-алата. Подизање квалитета наставних часова, посебно онлајн наставе, захваљујући изради и примени наставних листова у дигиталном/онлајн формату.

- Упознавање учесника са појмом дигиталних наставних листова. - Упознавање учесника са разликама између „офлајн“ и „онлајн“ наставних листова. - Развијање вештина учесника потребних за израду дигиталних наставних листова. - Оспособљавање учесника за креирање дидактичко-методичког материјала у формату дигиталних наставних листова. - Оспособљавање учесника за организацију наставног часа са употребом дигиталних наставних листова. - Оспособљавање учесника за дељење дигиталних наставних листова.

Након завршене обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - разумеју појaм дигиталних наставних листова, - направе разлику између офлајн и дигиталних наставних листова, - препознају могућност коришћења дигиталних наставних листова у образовању, - претраже и покрену онлајн алат за креирање дигиталних наставних листова, - самостално израђују дигиталне наставне листове, - размењују са колегама и ученисима дигиталне наставне листове, - планирају и организују наставне часове у којима је заступљена употреба дигиталних наставних листова.

  • 1. недеља
    • Појам, циљ и значај наставних листова
  • 2. недеља
    • Креирање дигиталних наставних листова

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.