Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу.

Каталошки број програма: 1085  

Не

Учитељски факултет, Београд, Kраљице Наталије 43., dekanat@uf.bg.ac.rs, 0113615225, 0113679227 , 0112641060

Даница Џиновић, Којић, danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs, 0112515354, 0648600638

Даница Џиновић-Којић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду

Даница Џиновић-Којић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ; Филип Којић , Доктор физичке културе, Учитељски факултет у Београду ; Владан Пелемиш, Доктор наука, Учитељски факултет у Београду ; Драган Бранковић, Доктор физичке културе, Учитељски факултет у Београду

физичко васпитање

васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање сестара, васпитача и стручних сарадника за конструктивно-практичну примену система физичких вежби и активности Гленна Домана усмерених на развој кретне и мануелне интелигенције деце раног узраста.

• стимулисање раног физичког, интелектуалног развоја и здравља деце; • стимулисање развоја кинезиолошко-здравственог потенцијала деце кроз формирање потреба за кретањем, задовољства од упражавања физичких активности; • мерење физичке (кретне и мануелне) интелигенције детета и начини њеног развоја • оптималан развој дечјих особина, способности и моторичких знања и њихово задржавање што дуже време на што већем нивоу; • спречавање прераног пада појединих антрополошких карактеристика и моторичких знања; • максималан развој особина, способности и моторичких знања у усмереним кинезиолошким активностима.

Очекује се да ће циљна група, као нови изазов, прихватити понуђене пленарне и радионичке садржаје, проширити и обогатити основна знања користећи се сазнањима из области Методике раног развоја, Гленна Домана, и оспособити се да понуђене иновативне моделе рада, чији је примарни циљ рани развој детета (физички, моторички, ментални, емоциомални развој, социјална адаптација и интеграција), имплементира у праксу.

  • 1. дан
    • Рани моторички развој и развој кретне интелигенције деце
  • 2. дан
    • Развој мануелене интелигенције деце и вестибуларног апарата детета и програм равнотеже

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.100 дин. и подразумева: трошкове за аутора семинара и реализаторе; радионички материјал ЦД, фасцикле, оловке....

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П. У. Ракита Котаров-Вука, Дула Караклаић 31. Лазаревац Даница Џиновић-Којић, Филип Којић 28 3.97

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.97