КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Каталошки број програма: 94  

Не

Дом ученика средњих школа Књажевац, Капларова 10, 19350 Књажевац, duss.knjaz@mts.rs, 019733142, 019730106 , 019733142

Јасминка Раденковић, jasna59@yahoo.co.uk, 019733142, 0658830402

Јасминка Раденковић, Основне академске,Филозофски факулнатет, Дом ученика средњих школа Књажевац; Јелена Раденковић, The Johns Hopkins, Seven Bridges Genomics, Београд

Јасминка Раденковић, Основне академске,Филозофски факулнатет, Дом ученика средњих школа Књажевац; Горан Аранђеловић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Књажевац; Наташа Аранђеловић, Дипломирани филолог, Техничка школа, Књажевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоја личности ученика – аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности отворене за сарадњу и креирање свог успеха.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: Како открити своја несвесна уверења која нас спречавају да остваримо оно што желимо и како их мењати - Овладати техником израде листе циљева и листе ограничавајућих и подржавајућих уверења - Развијати одговорност код ученика - Упознавање са правилима дефинисања циљева – Упознавање са стубовима успеха – Како открити своје слабе тачке – Израда стратегије -Креирање будућности.

Да учесници програма стекну знања која доприносе развоју личности ученика. Усвајање начина откривања несвесних уверења која спречавају остваривање циљева, резултата у школи и животу. Да упознају ограничавајућа и подржавајућа уверења која утичу на свакодневни живот појединца. Да разумеју да развијање одговорности код ученика и упознавање са стубовима успеха и правилима дефинисања циљева од пресудног је значаја за креирање будућности ученика.

 • 1. дан
  • КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал
  • пауза
  • пауза за ручак
  • пауза
 • 2. дан
  • Стубови успеха
  • пауза
  • пауза за ручак
  • пауза

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 7.999,00 динара без ПДВ, и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике , трошкове организације обуке и израду сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа Књажевац, улица Капларова 10 Јасминка Раденковић, Горан Аранђеловић, Наташа Аранђеловић 29 3.91
2 Дом ученика средњих школа Књажевац, улица Капларова 10 Јасминка Раденковић, Наташа Аранђеловић 30 3.85
3 Студенски центар ,,Бор" - Краља Петра I бр.14, Бор Јасминка Раденковић 12 3.95

Укупно учесника: 71 | Просечна оцена: 3.9