Удружимо се – повежимо се

Каталошки број програма: 878  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410

Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад

Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Јелена Тишма, Академски графичар, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Развијање и покретање нових облика сарадње вртића, породице, заједнице и узајамно препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага сваке стране.

Упознавање васпитача са пројектним планирањем и покретање нових облика сарадње вртића, породице и заједнице.Да сарадња вртића и породице буде квалитетнија, садржајнија, занимљивија и разноврснија како би породица и интересне групе били мотивисани за сарадњу и ефикаснију комуникацију у заједничким акцијама на нивоу вртића; омогућавање најадекватнијих услова за развој деце у вртићу и ван вртића, захваљујући заједничким акцијама родитеља, васпитача,заједнице.

Васпитач, је оспособљен да добром комуникацијом брже и боље упозна дететову породицу и заједно подстичу развој деце и ставарају нов квалитет на реалацији васпитач-дете-родитељ, заједница. Васпитачи израђиваће нове меделе сарадње породице и вртића као вид подршке детету и породици. Стећиће веће компетенције у професионалном и едукативном смислу.

 • 1. дан
  • Ширење мреже подршке.
  • пауза
  • Грађење односа са породицом и заједницом.
  • Пауза
  • Локална заједница - место за учење/учешће заједнице у развијању програма.
  • Пауза
  • Развијање пројеката у функцији сарадње вртића, породице и заједнице.

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику.