Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Каталошки број програма: 480  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валерија Живковић, дипломирани психолог, мастер, ОШ Рада Миљковић; Марина Остојић, дипломирани педагог, мастер, ОШ Коле Рашић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.

-Јачање професионалних компетенција наставника за развијање:веза међу предметима и међупредметних тема заснованих на исходима учења. -Пружање подршке наставницима за планирање и реализацију наставе и учења применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа. -Унапређивање квалитета наставе и учења. -Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Исходи учења као основ за планирање и реализацију наставе и учења Приступи настави и учењу Међупредметни приступ настави и учењу: планирање наставе и учење

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Пазар Валерија Живковић, Марина Остојић 30 4
2 Нови Пазар Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.95
3 Београд Љиљана Левков, Марина Остојић 25 3.94
4 Београд Валерија Живковић, Биљана Стојановић 29 3.62
5 Нови Сад, Балетска школа, Јеврејска 7 Валерија Живковић, Биљана Стојановић 30 3.81
6 Ниш, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац" Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.9
7 Београд, Сурчин, ОШ "22. октобар" Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 30 3.7
8 Ваљево, ОШ "Сестре Илић" Биљана Стојановић, Марина Остојић 30 3.82
9 Београд, Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд” Валерија Живковић, Љиљана Левков 30 3.85
10 Београд, Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд” Јасминка Марковић, Марина Остојић 22 3.8
11 Уметничка школа Ниш Марина Остојић 30 3.9
12 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" Љиљана Левков, Биљана Стојановић 24 3.96
13 Сомбор, Гимназија "Вељко Петровић" Валерија Живковић, Јасминка Марковић 26 3.59
14 Ниш, Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" Јасминка Марковић, Марина Остојић 30 3.98
15 Ниш, Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" Јасминка Марковић, Марина Остојић 2 4
16 ОШ "Рудовци", Рудовци, Лазаревац Љиљана Левков, Биљана Стојановић 29 3.9
17 XIV гимназија, Београд Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 27 3.79
18 Београд, Борча, ОШ "Јован Ристић" Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.94
19 Зрењанин, ОШ "Вук Караџић" Биљана Стојановић, Марина Остојић 28 3.99
20 Зрењанин, Хемијско-прехрамбена и текстилна школа "Урош Предић" Биљана Стојановић, Марина Остојић 30 3.73
21 Нови Београд, Средња туристичка школа Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.7
22 Гимназија Краљево, Краљево Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 27 3.71
23 Гимназија Краљево, Краљево Валерија Живковић, Љиљана Левков 29 3.83
24 Ћуприја, Школа за музичке таленте Валерија Живковић, Биљана Стојановић 30 3.93
25 ОШ "Аца Алексић", Александровац Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.93
26 ОШ "2. октобар", Зрењанин Љиљана Левков, Биљана Стојановић 30 3.75
27 Бечеј, ОШ "Север Ђуркић" Љиљана Левков, Биљана Стојановић 30 3.96
28 Сокобања, ОШ "Митроолит Михаило" Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.96
29 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Валерија Живковић, Љиљана Левков 21 3.96
30 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Љиљана Левков, Биљана Стојановић 30 3.81
31 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Јасминка Марковић, Марина Остојић 30 3.96
32 Каравуково ОШ "Бора Станковић" Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 30 3.83
33 Шабац, ОШ "Јеврем Обреновић" Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 28 3.93
34 Зајечар, ОШ "Љубица Радосављевић Нада" Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 21 3.91
35 Ужице, Медицинска школа Јасминка Марковић, Биљана Стојановић 25 3.47
36 Ужице, Медицинска школа Љиљана Левков, Марина Остојић 30 3.89
37 ОШ "Радивоје Поповић" Земун Љиљана Левков, Биљана Стојановић 28 3.8
38 Крагујевац, ОШ "Драгиша Михаиловић" Валерија Живковић, Марина Остојић 30 3.96
39 Краљево, ОШ Чибуковачки партизани Валерија Живковић, Биљана Стојановић 28 3.84
40 Лазаревац, ОШ "Дуле Караклајић" Валерија Живковић, Биљана Стојановић 12 3.99

Укупно учесника: 1091 | Просечна оцена: 3.86