Наставник-саветник

Каталошки број програма: 110  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002

Младен Стевановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први

Александра Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ Краљ Петар Први; Ана Живановић, Мастер професор географије, ОШ Краљ Петар Први, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапредити компетенције наставнике за помоћ ученицима

Оспособити наставнике да врше процену способности ученика у контексту способности, да воде саветодавни разговор са ученицима и њиховим родитељима

Наставник је способан да процени да ли су интелектуални капацитети ученика у потпуности искоришћени и ако нису, може да саветује ученика и/или родитеља како да се ради на њиховом унапређивању. Наставник је обучен да води саветодавни разговор у вези са напретком ученика или његовим даљим образовањем.

 • 1. дан
  • Приступ проблему
  • Пауза
  • Могућа решења
  • Пауза за ручак
  • Трениниг
  • Пауза
  • Завршни део обуке

30

дана: 1
бодова: 8

3300 рсд (2500рсд надокнада за реализацију, 300 рсд материјал, 200 рсд израда сертификата)