Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Каталошки број програма: 367  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Ната Јеличић“, Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Асистент за ужу научну област Рачунарско инжењерст; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Ната Јеличић“, Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Асистент за ужу научну област Рачунарско инжењерст; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

Проширивање знања наставника за рад са основним ИКТ средствима у настави. Оспособљавање наставника за коришћење Word-a приликом израде наставних планова и евиденција. Осавремењивање наставе употребом доступних аудио и видео материјала преузетих са Интернета Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе коришћењем PowerPoint презентација Подстицање наставника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Gmail, drive, form, Office 365) посредством компјутера и мобилног телефона Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а

Оспособљени полазници семинара за самостално повезивање потребне опреме за извођење наставе. Оснажени наставници за коришћење Word-а приликом припреме планова и евиденција ученика. Успешно проналазе адекватан материјал на Интернету. Наставници креирају квалитетније мултимедијалне презентације које утичу на ефикасније усвајање знања ученика Наставници користе доступне бесплатне Google и лиценциране Office алате, за планирање и размену наставних садржаја

 • 1. дан
  • Представљање
  • Повезивање хадрвера и подешавање софтвера
  • Пауза
  • Word у школи
  • Правилно претраживање Интернета
  • Пауза
  • PowerPoint
  • Google сервиси
  • Пауза
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Ђорђе Шарчевић, Душан Којић 22 4

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 4