Напредне могућности програма за табеларна прорачунавања у циљу ефикасније наставе и образовног процеса

Каталошки број програма: 374  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обучавање полазника да науче да обрађују, анализирају и графички представљају и користе податке за потребе наставе, школских тимова, одељења и уопштено за све друге школске потребе из различитих извора

Полазници ће научити да: - преузму табеле из електронског дневника, Гугл учионице, ЈИСП-а - податке конфигуришу према одговарајућем типу - уведу податке у Пауер квери алат - генеришу нове табеле - графички представе новодобијене податке - креирају одговарајуће извешаје

Полазници ће знати да помоћу напредних функција програма за табеларна прорачунавања: - преузму табеле из електронског дневника, Гугл учионице, јиспа - податке конфигуришу према одговарајућем типу - уведу податке у Пауер квери алат - генеришу нове табеле - графички представе новодобијене податке - креирају одговарајуће извешаје Полазници ће умети да користе функцију Пауер квери у реалном окружењу. Користиће напредне функције изведених табела, сценарија.

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Генерисање табеле из електронског дневника, Гугл учионице, ЈИСП-а
  • Пауза
  • Коришћење Пауер квери алата
  • Пауза за ручак
  • Генерисање нових табела, графичко представљање нових података, креирање одговарајућих извештаја
  • Пауза
  • Практичан самосталан рад - Обрада података за задати тим

20

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.