Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 353  

Да

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Јелена Ђорић, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Ната Јеличић“

Славица Лукић, Доктор књижевних наука, ОШ „Ната Јеличић“; Јелена Ђорић, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Ната Јеличић“

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција наставника, оснаживање наставника за свакодневно коришћење веб-алата у наставном процесу.

Обучавање наставника за креирање наставних материјала у веб-алатима Canva, Prezi, Genially, LearningApps, WordWall, Pixton, Purpose games, Padlet, Lino. Оспособљавање наставника за прављење интерактивних наставних листова. Подстицање наставника на креирање диференцираних наставних материјала уз помоћ веб-алата.

Наставници су оспосбљени да самостално састављају квизове, игрице, тестове у поменутим веб-алатима. Наставници су оспособљени за проналажење разноликих веб-материјала на интернету. Наставници су оспособљени за креирање диференцираних наставних материјала уз помоћ веб-алата.

 • 1. недеља
  • Наша онлајн стварност
  • Различити стилови учења
  • Онлајн презентације
  • Игролике активности WordWall
  • Игролике активности LearningApps
  • Игролике активности Purpose Games
 • 2. недеља
  • Интерактивни радни листови – прављење налога
  • Интерактивни радни листови – прављење интерактивног радног листа
  • Завршни рад – Linoit
  • Завршни рад – Padlet
  • Евалуација

30

недеља: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Славица Лукић, Јелена Ђорић 6 3.95
2 Славица Лукић, Јелена Ђорић 11 3.9
3 Славица Лукић, Јелена Ђорић 24 3.97
4 Славица Лукић, Јелена Ђорић 3 4

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.96