,,Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“

Каталошки број програма: 794  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци

Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање различитих програма и облика васпитно-образовног рада са децом узраста 3-5,5 година нарочито деце из осетљивих група , према утврђеним потребама деце и породица и могућностима локалне заједнице;

-Кроз упознавање са законодавним и теоријским оквиром проширити знања учесника о могућностима повећања обухвата деце од 3-5,5 година,ширењем понуде различитих програма и облика рада ПУ-Сензибилисање за препознавање потреба деце и породица која су у систему и ван система ПВО,кроз размену искустава и анализу-Разумевање значаја пружања услуга деци која су ван система, нарочито деци из осетљивих група -Разумевање значаја партнерства са породицом и локалном заједницом и препознавање ресурса локалне заједнице као места за игру и учење -Јачање професионалних компетенција запослених за креирање и реализацију различитих програма-Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке сваком кораку развијања програма и доношења одлука

Проширивањем знања о начинима организације,креирања и реализације различитих облика и програма рада стварају се услови за остваривање партнерства са локалном заједницом и породицом на повећању доступности предшколских програма за сву децу .Полазници јачају своје компетенције и унапређују знања и вештине за ширење понуде различитих програма и облика рада у својој предшколској установи.

  • 1. дан
    • Законски оквир и теоријска полазишта –садашња и очекивана в-о пракса у Републици Србији
    • Модел 5П- Фазе у процесу израде и имплементације програма
    • Различити програми и облици в-о рада
    • Планирање,креирање,организација и документовање различитих кратких програма

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бамби" Кула Бојана Купусинац, Јелена Селак 30 3.98
2 ДУ "Дечија радост" Ириг Бојана Купусинац, Јелена Селак 30 3.96
3 Центар за стручно усавршавање Сомбор Бојана Купусинац, Јелена Селак 29 4

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.98