Како развити толеранцију код ученика кроз наставу грађанског васпитања?

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 333  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Проширивање знања наставника о важности толеранције. Разумевање утицаја отворене, толерантне заједнице на квалитет образовања и васпитања ученика и смањење насиља.

Развијање осетљивости учесника на појаву нетолеранције и стицање знања о појму толеранције. Оспособљавање учесника за идентификовање облика нетолеранције. Оспособљавање учесника да разумеју повезаност различитих облика насиља са неприхватањем различитости. Развијање личне одговорности у одговору на нетолеранцију и усвајање начина исправног реаговања. Оспособљавање наставника за реализацију часова грађанског васпитања из области комуникације, сарадње и толеранције.

Након завршене обуке учесници ће бити у стању да: - препознају везу између нетолеранције, предрасуда, дискриминације и насиља, - разумеју појам, проблем нетолеранције и начине испољавања, - развијају толеранцију код ученика и користе је при решавању конфликата и развијању сарадње, оснажују толерантно поступање, - успешно реализују часове грађанског васпитања из области комуникације, сарадње и толеранције.

  • 1. недеља
    • Нетолеранција и последице нетолеранције
  • 2. недеља
    • Толеранција и сарадња

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.