Методе и технике у настави усмереној на исходе

Каталошки број програма: 603  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких кометенција , проактивним приступом наставном процесу уз коришћење различитих метода/техника, графичких организатора у остваривању предметних исхода.

-Подизање наставничких компетенција за богаћење наставног процеса коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора. -Јачање наставничких компетенција за реализацију часова усмерених на исходе ,коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора.

-Наставници користе проактивне методе/технике и графичке организаторе у реализацији наставе усмерене на исходе. -Наставници припремају и реализују часове усмерене на исходе коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора.

 • 1. дан
  • Веза метода/техника са исходима
  • Дијалошка метода/технике- анализа и примена
  • Текст метода/технике - анализа и примена
  • Деминстративна метода/технике-сликовни материјал-анализа и примена
  • Концептуалне мапе/ Графички организатори
  • Технике евалуације и самоевалуације на примеру овог семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ужичка гимназија, Трг Светог Саве бр.6 Зорица Димитријевић, Весна Лучић 18 4
2 ЦСУ Чачак Зорица Димитријевић, Весна Лучић 16 4
3 ЦСУ Чачак Зорица Димитријевић, Весна Лучић 30 4

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 4