Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Каталошки број програма: 363  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обучити наставнике да користе интерактивну таблу са одговарајућим програмима у настави и да реализују час и наставну јединицу у новом окружењу коришћењем интерактивне табле.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем интерактивних табли и рачунара - науче да конфигуришу интерактивну таблу и апликације - користе и прилагоде наставне садржаје активној настави коришћењем интерактивних табли, пројектора и рачунара, -овладају вештинама коришћења апликација за интерактивну таблу које ће користити у настави што подразумева и активности ученика на табли. -унапреде наставне методе својих часова

По завршетку наставници ће знати да - час учине занимљивијим и приближе га деци коришћењем интерактивних табли и рачунара -користе и прилагођавају садржаје наставних јединица коришћењењем интерактивних табли пројектора и рачунара, -користе апликације за интерактивну таблу у настави -да ангажују ученике да раде на интерактвној табли - унапреде наставне методе својих часова - конфигуришу интерактивну таблу и апликације

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Повезивање и калибрација опреме
  • Пауза
  • Програми за интерактивну таблу
  • Пауза за ручак
  • Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла
  • Пауза
  • Израда наставне јединице у којој се користи интерактивна табла

20

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Ђура Јакшић" Српска Црња Емил Хофгезанг, Тања Радованов 20 4
2 ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Емил Хофгезанг, Тања Радованов 20 4
3 ОШ "Драгомир Трајковић" Жбевац Емил Хофгезанг, Тања Радованов 19 3.83
4 ОШ "Жика Поповић" Владимирци Емил Хофгезанг, Тања Радованов 14 3.77
5 ОШ "Жика Поповић" Владимирци Емил Хофгезанг, Тања Радованов 14 3.64
6 ОШ "Сава Максимовић" Мраморак Емил Хофгезанг, Тања Радованов 14 3.97
7 ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село Емил Хофгезанг, Тања Радованов 20 3.9
8 Средња стручна школа "Борислав Михајловић Михиз" Ириг Емил Хофгезанг, Тања Радованов 19 3.99
9 ОШ " ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ „ Самош Емил Хофгезанг, Тања Радованов 15 3.96

Укупно учесника: 155 | Просечна оцена: 3.9