Истраживање образовно-васпитне праксе, израда акционог плана и писање истраживачког рада

Каталошки број програма: 559  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---

Оља Ћоровић, Магистар , ОШ „Драган Лукић“; Мирјана Пајић, магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања; Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Јачање професионалних компетенција полазника за организацију малих и акционих истраживања ради истраживања образовно-васпитне праксе, за израду акционог плана и писање истраживачког рада на научно утемељен начин.

Јачање професионалних компетенција полазника: - за организацију примене малих и акционих истраживања у активностима ученика, раду наставника и у раду установе; - за откривање проблема истраживања, израду скице истраживања, избор предмета истраживања, постављање задатака истраживања, избор и израду инструмената, прикупљање и обраду података, представљање и коришћење резултата за другачије организовање образовно-васпитног процеса; - за примену резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења рада школе; - за израду стручног рада према АПА стандардима за објављивање или саопштење на стручном или презентовање на стручним органима.

Да учесници разумеју сврху, циљ и разлике у примени малих и акционих истраживања. Да се ојачају компетенције за разумевање сврхе и циља примене малих и акционих истраживања у образовно-васпитном процесу школе и предшколске установе. Да знају да одаберу проблем истраживања. Да знају да направе скицу истраживања. Да знају да представе и интерпретирају резултате истраживања. Да знају да направе акциони план; Да знају да примене АПА стандарде у писању стручног рада.

  • 1. дан
    • Истраживaчки пројекти ученика и мала истраживања наставника и сарадника
    • Откривање проблема, израда скице и извођење истраживања
    • Обрада података, интерпетација и представљање резултата истраживања
    • Акциони план, извештај истраживања и стручни рад

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.