Индивидуализација и диференцијација у настави

Каталошки број програма: 545  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059 , 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 0244874733, 0648062059, 0244874733

Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица; Изабела Бешњи, Мастер професор биологије, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Суботица

Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица; Изабела Бешњи, Мастер професор биологије, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Суботица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оспособљавање просветних радника а за планирање и реализацију индивидуализоване и диференциране наставе која подржава учење и напредовање све деце.

Развијање осетљивости наставника за препознавање различитости међу ученицима у различитим доменима Обогаћивање репертоара стратегија за диференцијацију наставе у складу са индивидуалним разликама међу ученицима. Унапређивање вештина за планирање диференциране наставе.

По завршетку обуке наставници ће бити упознати са концептом индивидуализоване и диференциране наставе,разумеће принципе диференцијације наставе и учења,унапредиће своје компетенције за планирање и примену диференциране наставе.

 • 1. дан
  • Индивидуализација и диференцијација
  • Пауза за освежење
  • Диференцијација у односу на индивидуалне карактеристике ученика
  • Пауза за ручак
  • Диференцијација садржаја и процеса
  • Пауза за освежење
  • Планирање диференциране наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 3.000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац Бранка Бешлић, Изабела Бешњи 25 3.92
2 Основна школа "Жарко Зрењанин" Скореновац Бранка Бешлић, Изабела Бешњи 23 3.94

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.93