Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Каталошки број програма: 153  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог

Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог; Душица Половина, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа „Бранково коло”, Нови Сад; Зденка Рајковић, професор, ОШ „Вук Караџић”, Нови Сад

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање сарадње и партнерства са родитељима оснаживањем наставника, стручних сарадника, васпитача и директора за ефикаснију индивидуалну сарадњу, као и примену различитих видова сарадње и ангажовања родитеља у образовно-васпитном процесу.

Усвајање и примена знања о структурисању индивидуалних разговора са родитељима кроз примену специфичних комуникацијских вештина, техника и интервенција из саветодавне праксе. Оснаживање учесника обуке за примену различитих стратегија сарадње са родитељима у зависности од врсте васпитног стила који најчешће примењују, као и типологије којој припадају. Унапређивање сарадње и партнерства између школе/установе и родитеља применом различитих видова сарадње и ангажовања родитеља. Развијање партнерског и сарадничког односа са родитељима у циљу пружања подршке деци у њиховом раду и развоју.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Самовредновање и групна анализа вештина и компетенција за сарадњу са родитељима Идентификовање добити/тешкоћа у сарадњи школе и родитеља Четири основна васпитна стила и различити типови родитеља као основа одабира стратегије сарадње Индивидуални разговори са родитељима и примена вештина, техника, интервенција из саветодавне праксе Одигравање структурисаног индивидуалног разговора са различитим типом родитеља Различити видови сарадње са родитељима – примери добре праксе Систематизација и резимирање наученог

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Учитељски дом, Војводе Путника 1, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.99
2 ОШ ''Десанка Максимовић'', Царице Милице 1, Футог Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.99
3 ОШ ''Доситеј Обрадовић'', Змај Јовина 59, Ириг Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.92
4 ОШ ''Вељко Петровић'', Краља Петра првог 36, Бегеч Снежана Илић, Душица Половина 29 3.96
5 ОШ ''Херој Радмила Шишковић'', Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Снежана Илић, Душица Половина 22 3.96
6 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина 30 4
7 ОШ „Љубиша Урошевић“, Цара Душана 145, Рибаре Снежана Илић, Зденка Рајковић 25 4
8 ОШ „Др Јован Цвијић“, 7. јула 10, Зрењанин Снежана Илић, Зденка Рајковић 30 3.89
9 ОШ „Никола Тесла“ Јована Јовановића Змаја 1, Винча Снежана Илић, Зденка Рајковић 27 3.91
10 ОШ „Ђура Јакшић“, Цара Душана 80а, Зрењанин Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.97

Укупно учесника: 283 | Просечна оцена: 3.96