Пројектним учењем до функционалних знања ученика

Каталошки број програма: 702  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац

Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац; Милован Павловић, мастер учитељ, диполомирани педагог, Основна школа „Свети Сава“ Косовска Митровица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставе развојем функционалних знања ученика путем пројектног учења

- Упознавање учеснике са појмовима критичко, аналитичко и диврегентно мишљење и појмом пројектно учење - Оснаживање учесника за успешно планирање и реализацију активности које подстичу критичко, аналитичко и дивергентно мишење и пројектно учење - Оснажити учеснике да у онлајн настави примењују пројектно учење - Мотивисање учесника да самовреднују свој рад доказивањем остварености индикатора стандарда квалитета који се односе на развој критичког, аналитичког и дивергентног мишљења и пројектног учења

- Учесници знају карактеристике критичког, аналитичког и дивергентном мишења и пројектног учења - Учесници планирају и реализају активности за подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишења - Учесници примењују пројектно учење у онлајн настави - Учесници уочавају везу пројектног учења и стандарда квалитета рада установе

 • 1. дан
  • Уводни део програма
  • Пројектно учење – иновативни приступ настави
  • Пауза
  • Планирање и реализација пројектног учења
  • Пауза
  • Интерактивни дигитални алати у пројектном учењу
  • Пауза
  • Пројектно учење и стандарди квалитета рада установе
  • Закључци и елалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "5. октобар", Гора, Крушево Зорица Сорак, Милован Павловић 27 3.97
2 Регионални центар Ниш Владимир Средојевић, Зорица Сорак 23 3.92
3 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" Крагујевац Владимир Средојевић, Зорица Сорак 25 3.93
4 ОШ "Свети Сава" Косовска Митровица Зорица Сорак, Милован Павловић 25 3.96
5 ОШ "Јован Цвијић" Зубин Поток Зорица Сорак, Милован Павловић 29 3.92

Укупно учесника: 129 | Просечна оцена: 3.94