Како превазићи дигитални замор – методе, технике и алати

Каталошки број програма: 570  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац

Миљана Милојевић, професор разредне наставе, мастер образо, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац; Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац; Милован Павловић, мастер учитељ, диполомирани педагог, Основна школа „Свети Сава“ Косовска Митровица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставе коришћењем различитих метода и техника у традиционалној и онлајн учионици

- Упознавање учеснике са појмовима дигитални замор и активно учење - Оснаживање учесника за успешно планирање и реализацију активног учења у традиционалној учионици уз коришћење различитих метода и техника - Оснажити учеснике успешно планирање и реализацију активног учења у онлајн учионици уз коришћење различитих интерактивних дигиталних алата

- Учесници препознају дигитални замор код ученика - Учесници знају карактеристике активног учења - Учесници планирају и реализају активно учења у класичној учионици уз коришћење различитих метода и техника - Учесници планирају и реализују активно учења у онлајн учионици уз коришћење различитих интерактивних дигиталних алата

 • 1. дан
  • Уводни део програма
  • Пројектно учење – иновативни приступ настави
  • Пауза
  • Планирање и реализација пројектног учења
  • Пауза
  • Интерактивни дигитални алати у пројектном учењу
  • Пауза
  • Израда продукта
  • Закључци и елалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Братство јединство", Алибунар Зорица Сорак, Милован Павловић 24 4

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 4