Пословна комуникација у образовним установама

Каталошки број програма: 677  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Владимир Перић, доктор филолошких наука, Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Крагујевац; Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац

Владимир Перић, доктор филолошких наука, Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Крагујевац; Зорица Сорак, Проф.југ.књиж и срп.јез, маст.обр.полит., ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање квалитета рада установе оснаживањем запослених у вепштинама пословне комуникације

- Упознати учеснике са појмом пословна комуникација - Упознати учеснике са кључним карактеристикама пословне писане комуникације (електронска комуникација) - Упознати учеснике са начинима организације ПР-а у установама - Оснажити учеснике за успешно планирање и организацију пословних догађају у установи коришћењем дигиталних алатa

Учесници знају основне карктеристике појма пословна комуникација (сврха, процес, нивои, ток, утицаји, технологија, начини, вођење састанка, професионални изглед, пословни бонтон) Учесници знају карактеристике пословне електронске комуникације (адекватна употреба технологија, електронска пошта, имејл и закон, веб-сајт, комуникација путем говорне поште, мобилних телефона, пословне презентације, е-бонтон) Учесници знају основе „говора тела“ као дела невербалне пословне комуникације Учесници препознају значај и начин организовања ПР-а у установи Учесници оснажени и мотивисани да планирају и реализају пословне догађаје у школи (појам Event Management, планирање и управљање догађајем, кризне ситуације, општа правила у пословном окружењу

 • 1. дан
  • Уводни део програма
  • Пословна комуникација – појам
  • Пауза
  • Пословне електронске комуникације
  • Пауза
  • Невербална комуникација и ПР у установи
  • Пауза
  • Пословни догађаји у установи
  • Закључци и елалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Лела Поповић" , Миљковац Владимир Перић, Зорица Сорак 24 3.97
2 Регионални центар за стручно усавршавање Сомбор Владимир Перић, Зорица Сорак 29 3.99
3 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Дудовица Владимир Перић, Зорица Сорак 29 4
4 ОШ "Радојка Лакић", Савски Венац Владимир Перић, Зорица Сорак 22 3.87
5 ПУ "Врачар" Владимир Перић, Зорица Сорак 30 3.85

Укупно учесника: 134 | Просечна оцена: 3.94