Дигитални ресурси уметничке музике као прилози за унапређење наставе музике (овај програм је резултат пројекта DEMUSIS Erasmus+, Ref. No. 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1018  

Да

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111

Санела Николић, доцент, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности; Биљана Лековић, доктор наука – музикологија, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности

Санела Николић, доцент, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности; Биљана Лековић, доктор наука – музикологија, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање дигиталних компетенција наставника музике за коришћење отворених (open source) дигиталних ресурса о уметничкој музици као специфичних наставних средстава у циљу осавремењивања наставног процеса.

Разумевање могућности коришћења дигиталних збирки, колекција, архива и каталога уметничке музике који су доступни на интернету у отвореном приступу, као наставних средстава који могу да унапреде процес поучавања и учења и омогуће ефикасније исходе наставе стручних предмета у основним и средњим музичким школама. Разумевање отворених репозиторијума као доминантних дигиталних формата презентације стручно уобличеног и продукованог знања о уметничкој музици и готово неисцрпних извора садржаја за наставу уметничке музике. Оспособљавање наставника да се практично сналазе у обиљу дигиталних ресурса о уметничкој музици, те да самостално претражују и користе одговарајуће садржаје који би реализацију једне наставне теме учинили занимљивијом.

Устаљивање праксе коришћења многобројних, разноврсних и, при том, стручно уобличених садржаја отворених дигиталних ресурса уметничке музике – збирки, колекција, каталога, мултимедијалних архива – у реализацији наставног процеса, као за ученике атрактивних извора информација о уметничкој музици, изван примарних и устаљених дидактичких формата штампане музичке партитуре, текста о музици и CD-а.

  • 1. недеља
    • Уметничка музика и дигитализација: историјат, терминологија, концепти. Нотни дигитални ресурси.
  • 2. недеља
    • Дигитални аудио, видео и трансмедијски ресурси уметничке музике
  • 3. недеља
    • Провера знања и вештина који су стечени током претходна два сегмента обуке

60

недеља: 3
бодова: 10

1.500,00 дин. по учеснику. У цену је укључена израда уверења о савладаном програму обуке које је организатор дужан да изда учесницима по завршетку обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Санела Николић, Биљана Лековић 16 3.78

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.78