Обука за стицање основних дигиталних компетенција васпитача за ефикасно вођење педагошке документације

Каталошки број програма: 836  

Не

Трећи камен од Сунца, Ибарска 7 Суботица, trecikamenodsunca.su@gmail.com, 0652602011, 0652559285

Ана Пертет, ana.pertet@gmail.com, 0652602011, 0652602011

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост" ; Снежана Јоцић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост"

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост" ; Снежана Јоцић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за овладавање дигиталних вештина и знања за вођење документације (прјектна прича у Word-u, портфолио детета, прича о учењу)

Оспособљавање учесника за уношење фотографија у документацију, копирање и уношење линкова , креирање колажа од фотографија уз замагљивање дечјих лица, упознавање учесника са основним принципима претраге података на интернету, сигурност на интернету, ауторска права, даунлодовање снимака са Youtube канала, складиштење материјала на Гугл диску)

Учесници ће на крају обуке бити оспособљени да се сналазе у Word-у, да уносе фотографије у текст, да замагле лица на фотографијама, да копирају и уносе линкове у текст, да знају да даунлоудују видео запис са Youtube канала, да знају да замгле лица на видо снимку, да науче креирати табеле за чек листе и да буду упознати са основним принципима сигурности на интернету.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Word – основне функције и подешавања
  • Примена фото едитора за креирање колаажа
  • Копирање линкова ( хиперлинк ), даунлодовање садржаја са Youtube канала, основна правила безбедне пр
  • Презентовање практичних примера пројектних прича , Гугл диск као место складиштења материјала
  • Креирање табела у Word-у
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.