Музика и ритам у функцији развоја и учења

Каталошки број програма: 1033  

Не

Друштво дефектолога Србије, Косовска 8/1, 11000 Београд, Србија, sekretar@defektolozisrbije.org, 0113220343, 0638743340

Миодраг Недељковић, sekretar@defektolozisrbije.org, 0113220343, 062427080

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Бранко Тријић, Мастер музички уметник , Музичка школа „Невена Поповић“ Београд

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Миодраг Недељковић, Магистар дефектолошких наука, Школа основно и средње образовање "Видовдан“ Бор; Бранко Тријић, Мастер музички уметник , Музичка школа „Невена Поповић“ Београд ; Марко Перић, дипломирани музичар, MШ “Даворин Јенко“, Београд

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање компетенција код учесника стицањем знања и вештина потребних за примену музика као медијума за подстицања укупног развоја (мотивације, моторике, говора, релаксације...) код деце и ученика у вртићу и школи

1. Упознавање учесника са различитим приступима и могућностима примене музике и ритма у раду са децом и ученицима 2. Разумевање да доживљај музике као медијум помаже подстицање мотивације код деце и ученика 3. Разумевање музичких компоненти у виду мелодије, ритма, хармоније за подстицај укупног развоја; 4. Сагледавање везе између моторике и прозодијскоих карактеристика говора са ритмом као музичком компонентом 5. Оспособљавање за реализацију вежби ритма на телу као инструменту за подстицај крупне и фине моторике 6. Оспособљавање учесника за реализацију вежби ритма на перкусијама као вид релаксације, ради подизања радних капацитета деце и ученика 7. Оспособљавање учесника да вежбе музичких ритмова користе као вид релаксације

Учесници ће успоставити и/или унапредити своје компетенције за коришћење ритма као основне компоненте у музици, тако што ће: 1. разумети важност и ефикасности примене музике и ритма у процесу развоја и учења 2. биће усвојена знања за извођење ритмичких музичких вежби као вида музичке стимулације за подстицај у развоју говора и језика 3. биће усвојена знања и вештине за коришћење музике и ритма за побољшање пажње, концентрације и мотивације код деце и ученика 4. биће усвојена знања и вештине потребна за компоновање ритмичких вежби од једноставних до сложенијих, на понуђеној платформи

  • 1. дан
    • Улога ритма у стварању музике-ритам у основи живота
    • Повезаност музике и ритма са развојем детета, пажњом и мотивацијом
    • Ритмичке вежбе –блок почетних и средње захтевних ритмичких вежби

25

дана: 1
бодова: 8

3000 РСД нето по учеснику Износ обухвата бруто хонорар за два реализатора и трошкове израде пратећег радног материјала (штампани прилози и ЦД са презетнацијама). Трошкови превоза за реализаторе и послужења за све учеснике семинара падају на терет установе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Дринка Павловић. Косовска 19, Стари Град, Београд 11000 Гордана Николић, Бранко Тријић, Марко Перић 28 3.81
2 Основна школа Дринка Павловић. Косовска 19, Стари Град, Београд 11000 Гордана Николић, Бранко Тријић, Марко Перић 9 3.95
3 Основна школа Драган Херцог Гордана Николић, Бранко Тријић, Марко Перић 26 3.99
4 Музичка Школа “Даворин Јенко” Мишка Kрањца 7, Београд Гордана Николић, Бранко Тријић, Марко Перић 30 4

Укупно учесника: 93 | Просечна оцена: 3.94