Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Каталошки број програма: 813  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759 , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865

Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Весна Алексић, педагог, пу „Перка Вићентијевић“

Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Весна Алексић, педагог, пу „Перка Вићентијевић“

предшколско васпитање и образовање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Откривање вредности читања на предшколском и млађем школском узрасту и развијање различитих активности са децом кроз повезивање литерарног дела , личног искуства детета и јачање емоционалних и социјалних компетенција

Укључивање одраслих у у циљано читање деци , учесници креирају сопствену праксу упознавања литературе за децу и развијања различитих активности јачања културе читања и сарадње са родитељима, уметницима и институцијама културе Повезују литерарна дела и могућности њиховог утицаја на подршку социалног и емоционалног развоја деце

Учесници ће бити информисани о истраживањима која показују значај читања за децу и са децом и на њихов непосредан утицај на интелектуални, емоционални и социјални развој; биће у стању да направе планове сарадње са родитељима, институцијама, локалном заједницом у циљу промовисања читања и јачања дечијег емоционалног развоја, Биће у стању да на креативан начин пружају подршку деци која имају природне, развојне тешкоће у емоционалном развоју и социјализацији

 • 1. дан
  • Омиљене приче, стихови, књиге у детињству/некад и сад
  • Значај раног читања ; Нивои читања: ниво приче-сценариа и ниво животних вредности и емоција
  • Теоријске основе коришћења прозе и поезије за јачање емоционалног реаговања деце
  • пауза за ручак
  • План акције јачање читања деци кроз сарадњу стварајући културну мапу читања
  • пауза
  • Упознавање са понуђеним сценаријима процеса подстицања читања, слушања и разговарања; радионица
  • пауза
  • Шта даље? Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3.500 динара по учеснику; за групу од 30 учесника 75 000 динара Укључено: текстуални радни материјал, шира литература, трошкови организације и припреме семинара; хонорари за ауторе и реализаторе семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Звездара, вртић "Чигра", устаничка 194 б Весна Јањевић Поповић, Весна Алексић 28 3.99
2 вртић "Чаролија", ул. Капетана Радића Петровића 26 , Земун Весна Јањевић Поповић, Весна Алексић 28 3.97
3 вртић "Орашчић", Видиковачки венац 79 Весна Јањевић Поповић, Весна Алексић 30 3.99

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.98