Применa СТЕАМ приступа и интегрисаног учења у образовању

Каталошки број програма: 857  

Не

Трећи камен од Сунца, Ибарска 7 Суботица, trecikamenodsunca.su@gmail.com, 0652602011, 0652559285

Ана Пертет, ana.pertet@gmail.com, 0652602011, 0652602011

ЈАГОДА КОРАЋ, /, Предшколска уатанова "Наша радост" Суботица; Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост"

ЈАГОДА КОРАЋ, /, Предшколска уатанова "Наша радост" Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање учесника за овладавање вештина и разумевања интегрисаног учења и примену СТЕАМ методе

Учесници ће научити како да мотивишу децу и уведу их у истраживање и експериментисање које ће обухватати науку, технологију, математику, инжењеринг и уметност кроз игру и рад у малим групама. Учесници ће бити оспособљени за рад са роботима и кодирање са предшколском децом Специфични циљеви програма обухватају усвајање начина на који деца уче, разумевање вртића као заједнице која учи, разумевање значаја развијања односа између деце и вршњака, и деце и одраслих.

По завршетку обуке очекује се: - Да ће учесници бити оспособљени за реализацију васпитно-образовног рада по пројектима уз прмену СТЕАМ приступа - Да ће учесници бити оснажени да са родитељима и локалном заједницом остварују квалитетну сарадњу и развијају заједницу која учи - Да ће бити подстакнути да истражују и процењују своју праксу са аспкетка интегрисаног учења и игре као основне потребе детета;

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • СТЕАМ – објашњење појма и основних принципа
  • Примери праксе аутора и реализатора семинара
  • Развијање пројекта применом СТЕАМ приступа уз укључивање породице и локалне заједнице
  • Примена робота у вртићу
  • Развијање узрочно-последичног начина размишљања кроз игру
  • Кодирање у вртићу
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.