Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Каталошки број програма: 731  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ Наше дете; Снежана Цветковић, васпитач, ПУ„ Наше дете „ Шабац;

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ Наше дете; Снежана Цветковић, васпитач, ПУ„ Наше дете „ Шабац;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања о унапређењу квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала . Упознавање са карактеристикама ручно израђених дидактичких материјала и уочавање могућности њихове самосталне израде.

Усвајање знања о дечијем развоју и напредовању применом дидактичких игара уз употребу ручно израђених дидактичких материјала : развоја фине моторике, практичних вештина, логичко-математичког мишљења, упознавања света око нас, развоја говора, развоја пажње и концентрације. Обука и развијање стваралачког потенцијала учесника семинара активним учешћем на радионицама за израду и примену дидактичких материјала у васпитно-образовном раду. Стварање подстицајне средине за игру и учење едукацијом и оспособљавањем учесника за израду дидактичких материјала рециклирањем амбалаже.

васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

1. дан1. Средина за игру и учење2. Дете и подстицајна срединапаузаПодстицајно окружење за игру и учење у предшколским установама4. Од теорије до праксепауза5. Примена ручно израђених дидактичких материјала у праксипауза6. ,, Паметне табле „–едукативно дидактички материјали-модел интегрисаног учењаРадионица: Моја ,,паметна„ играчка2. данНаправи сам -дидактички материјал за децу Радионице –практичан рад1. Дидактичке играчке и материјали за развој фине моторикепауза2. Дидактичке играчке и материјали за развој практичних вештина-практични радпауза3. Мозгалице -дидактичке играчке и материјали за развој логичко-математичког мишљења пауза4. Сензорне карте -дидактичке играчке и материјали за подстицај сензорног развоја 5. Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Слава Ковић" Богатић Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
2 ПУ "Радост" Врњачка Бања Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.87
3 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
4 Предшколска установа "Чаролија" Вршац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
5 Предшколска установа "Чаролија" Вршац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
6 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 25 4
7 Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
8 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.94
9 ПУ "Невен" Прокупље Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
10 ПУ "Невен" Прокупље Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
11 ПУ "Младост" Нови Пазар Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99

Укупно учесника: 325 | Просечна оцена: 3.97