На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Каталошки број програма: 256  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Дејан Јовић, Мастер хемичар, Шабачка гимназија; Дијана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ ''Ќраљ Петар I'' Ниш; Јелена Умићевић Богуновић, , Bridgewater Labs ; Марија Пруткин, Мастер математичар, Основна школа „Јован Поповић“ Крушевац; Младен Думановић, Мастер психологије, ComData doo; Сања Стојановић Ђорђевић, Дипломирани математичар , Медицинска школа Крушевац; Александра Боровић, Дипломирани просторни планер, Институт за модерно образовање; Предраг Ђукић, Дипломирани инжењер машинства, Mind Magic

Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Дејан Јовић, Мастер хемичар, Шабачка гимназија; Дијана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ ''Ќраљ Петар I'' Ниш; Јелена Умићевић Богуновић, , Bridgewater Labs ; Марија Пруткин, Мастер математичар, Основна школа „Јован Поповић“ Крушевац; Младен Думановић, Мастер психологије, ComData doo; Сања Стојановић Ђорђевић, Дипломирани математичар , Медицинска школа Крушевац; Дуња Шашић, инжењер технологије за графички дизајн, Облутак; Јелена Илић, Професор италијанског језика и књижевн., ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Београд; Предраг Ђукић, Дипломирани инжењер машинства, Mind Magic

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање компетенција полазника у идентификацији даровитих ученика, пружању одговарајуће подршке, примени алата, креирању примера добре праксе и ресурса од значаја за даровите и даровитост.

Проширивање знања о даровитим особама (о развоју мозга, раној стимулацији, различитим типовима даровитости, потребама и могућностима даровитих, грешкама и предрасудама). Развијање вештина васпитача, наставника и стручних сарадника да правилно идентификују даровитог ученика на основу одређених инструмената и да разликују даровите ученике од оних који успех постижу својим израженим радним навикама. Подстицање полазника да наставе са добром праксом - обогаћивањем програма и додатним активностима у раду са даровитим ученицима. Оспособљавање полазника за израду ИОП-3 и његово имплементирање. Упућивање учесника у избор нових модела подршке (сајт Менса деци).

Полазник ће бити у стању да: - на основу одређених карактеристика издвоји потенцијално даровите ученике и примени одговарајући инструмент ради идентификације; - настави са добром праксом укључивања даровитих ученика у образовни процес; - напише ИОП-3; - имплементира ИОП-3; - одабере и примени одговарајући модел подршке даровитом ученику; - зна коме да се обрати за помоћ при одабиру врсте подршке даровитом ученику; - породици понуди смернице за рад са даровитим дететом.

 • 1. дан
  • Даровитост - истина и заблуде
  • Препознавање даровитих и инструменти за препознавање
  • Улога наставника у подршци даровитима
  • Припрема за примену програма у пракси
  • Сарадња са породицом и организацијама у подршци даровитима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2500,оо динара по полазнику. Цена обухвата хонораре реализатора, порез, трошкове уговарања обуке, уношења и обраде података, трошкове правног пословања, израде уверења, администрације и ПТТ-а.