Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Каталошки број програма: 125  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево

Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.

Стицање знања наставника о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Отварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења насиља Пауза Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу Пауза Наставник као фактор и креатор позитивне педагошке климе Пауза Вршњачко насиље уз коришћење нових технологија Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 29 3.9
2 ОШ. "Доситеј Обрадовић" Ириг Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 28 3.63
3 Основна школа "Свети Сава" Руменка Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 30 3.82
4 "Прва основна школа" Ваљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 29 3.99
5 Основна школа "IV краљевачки батаљон" Краљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 23 3.94
6 "Прва основна школа" Ваљево Мира Јовановић, Данијела Обрадовић 21 4

Укупно учесника: 160 | Просечна оцена: 3.88