Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Каталошки број програма: 95  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Марина Остојић, мастер,

Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид; Марина Остојић, мастер,

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција професионалаца за подршку развоју личности, социјалног сазнања, самопоуздања и развоју компетенција деце,ученика, кроз примену модела саосећајне, ненасилне комуникације

Унапређивање компетенција професионалаца за: - разумевање сопствене улоге за подршку развоју личности и саосећајне комуникације, самопоуздања,аутономије, идентитета деце,ученика -разумевање подршке развоју компетенција за лични развој деце,ученика -превођење поступака, порука које се шаљу и примају на језик осећања и потреба у свакодневној комуникацији -оснаживање деце,ученика да развију вештине: саосећајне ненасилне комуникације–изражавање својих и уважавање осећања, потреба, ставова и мишљења других; саосећајно слушање; развој самосвести,самопоштовања, уважавања других, - креирање педагошких ситуација за примену модела саосећајне, ненасилне комуникације у раду са децом,ученицима

Учесници: -разумеју улогу и значај развоја компетенција за:комуникацију,сарадњу, одговорно учешће у демократском друштву,за лични и професионални развој ученика -разумеју модел саосећајне ненасилне комуникације и емпатије кроз изражавање својих и уважавање осећања,потреба,ставова и мишљења других;саосећајно слушање и значај примене у раду са ученицима -разумеју различите начине примања и слушања порука и превођење на језик осећања и потреба и примењују их у раду са децом,ученицима - у сарадњи са колегама креирају педагошке ситуације којима развијају вештине саосећајне,ненасилне комуникације деце,ученика,у складу са исходима учења и компетенцијама и примењују их у свакодневној пракси -унапређују квалитет комуникације актера школе

  • 1. дан
    • Контакт са собом и другима - ненасилна, саосећајна комуникација и развој компетенција
    • Саосећајно слушање кроз повезивање осећања и потреба - начини слушања порука
    • Ненасилна, саосећајна комуникација на делу
    • Како развијати емпатију код деце,ученика - контакт са собом и другима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.