Израда инструмената формативног оцењивања

Каталошки број програма: 542  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оснаживање наставника за функционално дефинисање критеријума вредновања предметних и међупредметних компетенција и израду инструмената за оцењивање, као и унапређивање педагошко-инструктивног рада директора и стручних сарадника.

Примена законске регулативе у програмирању и планирању образовно-васпитног рада; дефинисање критеријума формативног оцењивања; израда инструмената за вредновање, самовредновање и вршњачко вредновање предметних и међупредметних компетенција; унапређивање евиденције наставника о напредовању и оцењивању ученика; информативна, инструктивна, мотивациона и евалуативна улога формативног оцењивања; пружање квалитетне повратне информације као подстицај развоју ученичких компетенција; оцењивање у функцији напредовања и мотивација наставника из угла стручно-педагошког надзора;

- наставници владају законском регулативом и примењују је у својој пракси; - наставници успешно израђују критеријуме и инструменте вредновања; - наставници планирају и остварују час у складу са стандардима и исходима уз континуирано формативно оцењивање; - наставници развијају међупредметне компетенције кроз планирањем наставе и формативним оцењивањем; - наставници разумеју значај благовремене, јасне и потпуне повратне информације о ученичком напредовању; - наставници проверавају примену повратне информације у ученичком раду; - стручни сарадници и директори остварују целовит увид у рад наставника разумејући неопходност формативног оцењивања пружајући им подршку; - оцењивање је саставни део наставе и учења, не изолована активност;

 • 1. дан
  • Формативно оцењивање - законска регулатива и теоријски оквир
  • Вођено учење
  • Формативно оцењивање засновано на истраживачким и мотивационим поступцима
  • Инструменти формативног вредновања
  • Развијање међупредметних компетенција у формативном оцењивању
  • Повратна информација у формативном оцењивању
  • Формативно оцењивање у евиденцији о ученичким постигнућима

30

дана: 1
бодова: 8

2 900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат радни материјал, хонорари учесника, сертификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 14 3.96
2 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 13 3.9
3 ОШ "Кирило Савић", ул: Кирила Савића бб Ивањица Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.77
4 Центар стручног усавршавања, Балканска 63, Крушевац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 22 3.86
5 ОШ "Вук Караџић" Левосоје, Бујановац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 27 3.94
6 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.91
7 OШ "Халифа Бин Заид Ал Нахјан" Нови Пазар Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 25 3.77
8 OШ "Арсеније Лома" Рудник, бб Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 21 4
9 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.78
10 Прехрамбено-хемијска школа, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.76
11 ОШ "Милан Благојевић" Лучани Сања Перовановић, Верица Костић 30 3.88
12 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић Рите 1, Краљево Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.72
13 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић Рите 1, Краљево Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.86
14 OШ "МУР", Мур 1, Нови Пазар Сања Перовановић, Верица Костић 30 3.88
15 Основна школа "Ђура Јакшић" , Трнава бб Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.68
16 ОШ "Момчило Настасијевић", ул: Лоле Рибара 3, Горњи Милановац Сања Перовановић, Верица Костић 22 3.84
17 Школа за дизајн текстила , ул: Вука Краџића бб, Нови Пазар Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 24 3.89
18 ПУ "Радост" Врњачка бања Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 9 4
19 Медицинска школа Краљево Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 30 3.74
20 ОШ "Свети Сава" Баточина Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 28 3.95
21 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15 Београд Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 29 3.76
22 ОШ "Вук Караџић" Каона Сања Перовановић, Верица Костић 21 3.92
23 ОШ "Жарко Зрењанин" , Српских владара Апатин Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 29 3.87
24 OШ "Лаза К. Лазаревић", Клење, Богатић Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 30 3.98
25 ОШ "Георги Димитров", Иво Лола Рибар, Босилеград Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.99
26 ОШ "Георги Димитров", Иво Лола Рибар, Босилеград Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 29 3.96
27 Гимназија Босилеград Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.99
28 Девета БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.42
29 Жабари Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.98
30 Политехничка школа Пожаревац, ул: Јована Шербановића бр. 5, Пожаревац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић, Верица Костић 30 3.98

Укупно учесника: 793 | Просечна оцена: 3.86