Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Каталошки број програма: 189  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Младен Стевановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Александра Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ Краљ Петар Први; Ненад Матић, Мастер професор енглеског језика, ОШ Краљ Петар Први

васпитни рад

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повећање компетенцијa наставника неопходних за квалитетно обављање улоге одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика и остваривању васпитне улоге школе.

Стицање знања о кључним компетенцијама наставника за обављање улоге одељењског старешине; Стицање знања о развојним карактеристикамаи потребама ученика; Јачање компетенција одељењских старешина за пружање подршке развоју личности ученика кроз израду педагошког профила и ИОП-а; Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља; Развијање компетенција наставника за планирање и примену појачаног васпитног рада и спровођење активности везаних за превенцију насиља; Пружање подршке јачању компетенција наставника у областима комуникација и сарадња и конструктивно решавање сукоба; Оспособљавање наставника за самосталну примену медијације у вршњачким конфликтима;

По завршетку обуке учесници: Поседују знања о кључним компетенцијама и основним подручјима рада одељењских старешина; Препознају развојне, емотивне и социјалне потребе ученика; Поседују знањао улозиодељ.старешине у изради педагошког профила и ИОП-а; Поседују знања о улози одељ.старешине у случајевима насиља,злостављања и дискриминације; Примењују технике за конструктивно решавање конфликата; Поседују знања за примену медијације у вршњачким конфликтима;

 • 1. дан
  • Улога одељенског старешине у савременој школи
  • Пауза
  • Улога одељенског старешине у пружању подршке развоју личности ученика-израда ИОП-а
  • Пауза за ручак
  • Улога одељенског старешине у заштити ученика од насиља,злостављања и занемаривања
  • Пауза
  • Руковођење конфликтима-медијација
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3000 рсд (2500 рсд надокнада за реализацију, 300 рсд материјал, 200 рсд израда сертификата)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.92
2 ОШ "Краљ Петар Први", Краља Петра 7, Београд Весна Радонић 30 3.97
3 ОШ "Радоје Домановић", Булевар Уметности 31, Београд (Нови Београд) Весна Радонић, Младен Стевановић 18 3.91
4 ОШ "Радоје Домановић", Булевар Уметности 31, Београд (Нови Београд) Весна Радонић, Младен Стевановић 19 3.94
5 ОШ "Светозар марковић" Лапово Весна Радонић 29 3.98
6 ОШ "НХ Синиша Николајевић" Весна Радонић 30 3.96
7 ОШ "Влада Аксентијевић" Весна Радонић 22 3.88

Укупно учесника: 178 | Просечна оцена: 3.94