Практична примена веб алата у настави

Каталошки број програма: 383  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“; Јелена Смиљанић, мастер, ОШ „Драгојло Дудић“; Гордана Опалић, мастер, ОШ „Љуба Ненадовић“; Александра Иванов, мастер, Архитектонска техничка школа, Београд

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање информатичких компетенција наставника за креирање дигиталних наставних материјала применом веб алата у процесу осавремењавања наставног процеса.

- Упознавање наставника са специфичностима образовне технологије и могућностима које пружа. - Оснаживање наставника за избор и употребу алата за израду дидактичких материјала за наставу са циљем унапређивања наставе (Worldwall, Linoit, Stormboard, Fri kam, Video pad, Audacity, Kahoot, Quizlet, PicPick, Genially, Mindomo). - Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, сам процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу) - Унапређивање међупредметних компетенција - Упознавање наставника са могућностима индивидуализације и диференцијације наставе применом различитих метода и облика рада уз примену одговарајућих веб алата.

Запослени ће након завршеног програма бити у стању да: - самостално користе веб апликације (Worldwall, Linoit, Stormboard, Fri kam, Video pad, Audacity, Kahoot, Quizlet, PicPick, Genially, Mindomo) које омогућавају лакше и ефикасније обављање посредног и непосредног образовно-васпитног процеса - реализују квалитетнију и садржајнију наставу - процес учења учине занимљивим и ефикасним

 • 1. дан
  • Увод
  • Мали трикови велика помоћ
  • Пауза
  • Веб алати погодни за реализацију уводног дела часа
  • Пауза
  • Веб алати погодни за реализацију главног дела часа
  • Пауза
  • Веб алати погодни за реализацију завршног дела часа
  • Закључак и евалуација обуке

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара и укључује надокнаду за реализаторе, радни материјал, трошкове издавања уверења. У цену нису укључени трошкови пута у случају извођења обуке ван Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Јасмина Алексић, Гордана Опалић, Александра Иванов 14 3.94
2 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља Александра 525, Београд Јасмина Алексић, Александра Иванов 25 3.97
3 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља Александра 525, Београд Јасмина Алексић 4 3.93
4 ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Јасмина Алексић, Александра Иванов 21 3.95
5 ОШ "Владислав Петковић Дис", Радосава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Јасмина Алексић, Александра Иванов 25 3.59
6 Пољопривредна пкола са домом ученика "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега Јасмина Алексић, Гордана Опалић 21 3.96

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.89