ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером

Каталошки број програма: 802  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад; Виолета Зубанов, Доктор наука, Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Нови Сад

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад; Виолета Зубанов, Доктор наука, Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Унапредити и развити вештине конструктивне комуникације у професионалном контексту и вештине управљања сопственим каријерним развојем.

- Оспособити учеснике за примену конструктивне комуникaције у различитим професионалним односима (са корисницима и са колегама, надређенима и сл) - Eдуковати учеснике о методама и техникама планирања и креирања свог каријерног развоја. - Развити мотивацију за процес целоживотног учења и каријерног развоја

Учесници умеју да примењују конструктивну комуникацију у различитим контекстима и са различитим партнерима. Учесници препознају личну мотивацију за свој каријерни развој и умеју да планирају даљи ток свог професионалног развоја, планирају неформалне, информалне и формалне облике целоживотног учења.

 • 1. дан
  • ЗНАЧАЈ ДОБРИХ ОДНОСА, КОМУНИКАЦИЈЕ И ЛИЧНОГ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ
  • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ- изазови; личне карактеристике, снаге
  • ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ, ИЗВОРИ МОТИВАЦИЈЕ, ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ. СТРЕСОРИ ПОВЕЗАНИ СА ПОСЛОМ
  • ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ, СТРЕСОМ И КОНФЛИКТИМА У ПРОФЕСИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ
  • ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА, ЕВАЛУАЦИЈА И МЕЂУСОБНА ПОДРШКА

30

дана: 1
бодова: 8

1.500 рсд по учеснику. У цену је урачунато: хонорари за реализаторе, потрошни материјал и материјал за учеснике, Уверења. У цену није урачунат: порез, путни трошкови и освежење у паузама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Суботица Лада Маринковић, Виолета Зубанов 28 3.99
2 Панчево Лада Маринковић, Виолета Зубанов 28 3.98
3 Јагодина Лада Маринковић, Виолета Зубанов 30 3.98

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.98