Усавршавање комуникацијске компетентности

Каталошки број програма: 198  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439 , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749

Славица Шевкушић, Доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Ивана Ђерић, Доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

Славица Шевкушић, Доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Ивана Ђерић, Доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање знања, вештина и ставова у области вербалне и невербалне комуникације запослених у васпитнообразовним установама у циљу развијања међусобне сарадње и односа уважавања између свих актера у васпитнообразовном процесу.

Упознавање учесника са резултатима научних истраживања о значају квалитета комуникације за академске и психосоцијалне исходе васпитања и образовања Разумевање значаја лична уверења за међуљудске односе Упознавање са теоријом о конструктивним и неконструктивним личним уверењима и последицама које неконструктивна уверења (претеране генерализације, изједначавање понашања са личношћу, морајући захтеви, црно-бело мишљење) могу имати у раду са децом и младима Усавршавање вештине идентификовања, преиспитивања и мењања личних неконструктивних уверења (Сократовски дијалог) Разумевање механизама и правила емпатијске и асертивне комуникације Разумевање значаја који активно слушање има за међуљудске односе Усавршавање вештине активног слушања

Учесници ће се упознати са резултатима истраживања о значају квалитета комуникације у раду са децом и младима Учесници ће разумети улогу коју лична уверења/ставови имају у међуљудским односима Учесници ће разумети које су последице неконструктивних уверења за комуникацију Учесници ће се упознати са вештином „Сократовски дијалог“ Учесници ће умети да препознају и преиспитају нека неконструктивна уверења која ометају комуникацију са ученицима, колегама и родитељима Учесници ће разумети механизме и правила асертивне комуникације и умети да их примене Учесници ће умети да препознају значење невербалних порука које су важне за квалитетну комуникацију са ученицима, колегама и родитељима Учесници ће усавршити вештину активног слушања

 • 1. дан
  • Конструктивна (емпатијска и асертивна) комуникација I
  • ПАУЗА ЗА КАФУ
  • Конструктивна (емпатијска и асертивна) комуникација II
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Активно слушање I
  • ПАУЗА ЗА КАФУ
  • Активно слушање II

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.000 динара; укупна цена семинара за групу до 30 учесника је 28.000 динара нето износ (25.500 динара ауторски хонорари, 2.500 динара материјални трошкови); плус путни трошкови (две повратне карте) за реализаторе семинара, ако је организатор семинара изван Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња техничка школа "Милева Марић, Тител Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 19 3.69
2 Школа примењених уметности, Шабац, Добропољска 5 Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 28 3.94
3 ОШ "Миодраг Четинац Чајка", ул. Бранка Радичевића 1, Трстеник Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 30 3.98

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.87