(Дигитални) медији у школи

Каталошки број програма: 279  

Не

Медија полис, Тодора Миловановића 43, marta.mitrovic@filfak.ni.ac.rs, 018214623

Марта Митровић, marta.mitrovic@filfak.ni.ac.rs, 0600529521, 0600529521

Невен Обрадовић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Душан Алексић, Доктор комуниколошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Вујовић, доктор наука, Филозофски факултет Ниш; Maрта Митровић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу

Невен Обрадовић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Душан Алексић, Доктор комуниколошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Вујовић, доктор наука, Филозофски факултет Ниш; Maрта Митровић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обука наставника за примену традиционалних и дигиталних медија у настави. Унапређење коришћења доступних онлајн апликација као допуне традиционалом наставном процесу. Унапређење вештина за коришћење онлајн апликација и платформи за учење на даљину.

Оснажити наставнике да активно користе традиционалне и дигиталне медије у наставном процесу. Упознати наставнике са начинима примене филма и фотографије у процесу учења. Обучити наставнике како да користе доступне дигиталне платформе у настави: влог и Jутјуб. Обучити наставнике како да сврсисходно користе академске платформе, попут Edpuzzle и Ed.ted, као допуну наставном процесу или као замену за класични приступ – учење на даљину.

Учесници би након завршене обуке били оспособљени да на креативан и интерактиван начин побољшају квалитет наставног процеса, те да применом дигиталних алатки повећају интересовање ученика за комплексније наставне јединице. Наставници би били обучени и да сами производе мултумедијални материјал за наставу, кроз обуку о коришћењу једноставних алатки за снимање и монтажу. Наставници би били обучени да на прави начин користе платформе попут Edpuzzle и Ed.ted, и да их примењују у свом раду, али и да се путем ових платформи повезују са наставницима са истим или сличним интересовањима широм Србије и света.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Фотографија и филм у настави
  • Пауза
  • Снимање и монтажа мултимедијалног садржаја
  • Завршна дискусија и евалуација рада
 • 2. дан
  • Уводне активности
  • Дигиталне платформе за рад у настави
  • Пауза
  • Јутјуб и влог у настави
  • Завршна дискусија и евалуација рада

30

дана: 2
бодова: 11

Цена обуке је 4000 динара, и обухвата: хонораре реализатора семинара, материјал за рад, евентуалне путне трошкове, штампање сертификата о учешћу и слично.