Дигитални материјали у раду васпитача

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 815  

Да

Предшколска установа "Мазза", Деспота Ђурђа 65, 18000 Ниш, drgnpvl@gmail.com, 0641315267, 0641232234

Данијела Гоцић, drgnpvl@gmail.com, 0641232234, 0641315267

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Пружање подршке развоју компетенција васпитача у делу иновирања учења применом савремених медијских средстава. Развој дигиталних компетенција васпитача. Веће коришћење дигиталних технологија у раду васпитача.

Разумевање и прихватање дигиталних медија као потенцијала за развој креативног приступа поучавању и учењу. Развој дигиталних вештина за креирање електронског материјала у раду са децом. Примена дигиталних сликовница и Прича о учењу у раду васпитача. Обучавање за самостално креирање дигиталних сликовница и Прича о учењу. Обучавање за самостално креирање електронског портфолија.

Након завршетка обуке очекује се да васпитачи разумеју значај дигиталних технологија и схвате предности њихове примене у раду са децом; Очекује се већа примена дигиталних технологија за припремање материјала за рад васпитача; Очекује се да васпитачи примене стечена знања у пракси, да могу самостално да креирају дигиталне сликовнице, Приче о учењу и електронски портфолио и користе их у свакодневном раду.

 • 1. недеља
  • Упознавање
  • Дигитални материјали у учењу предшколске деце - Електронске сликовнице
  • Дигитални материјали у учењу предшколске деце - Приче о учењу
  • Дигитални материјали у учењу предшколске деце - електронски портфолио
 • 2. недеља
  • Припрема и презентације урађених задатака, анализа и коментари

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4.000 динара. У цену су укључени наменски креирани видео туторијали потребни за рад у радионицама. Учесници добијају књигу "Нови медији у раном образовању", аутора Станисављевић Петровић З. и Павловић Д. у издању Филозофског факултета у Нишу.