Друштвене мреже у контексту савремене наставе

Каталошки број програма: 522  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002

Милица Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ „Браћа Барух“, Београд; Јелена Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, ОШ Владимир Роловић

Милица Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ „Браћа Барух“, Београд; Александра Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ Краљ Петар Први; Ненад Матић, Мастер професор енглеског језика, ОШ Краљ Петар Први; Јелена Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, ОШ Владимир Роловић; Милица Томовић, Доктор књижевних наука, ОШ Браћа Барух; Тијана Кићовић, Професор педагогије, ОШ Браћа Барух

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање компетенција наставника неопходих за подстицање ученика на развијање критичког мишљења према садржајима на друштвеним мрежама и њихово коришћење у процесу учења.

Стицање знања у кључним компетенцијама наставника за имплементирање друштвених мрежа у наставни процес; пружање подршке и јачање дигиталних компетенција наставника; развијање компетенције наставника за примену различитих облика медијских садржаја у образовно-васпитном процесу; јачање компетенција наставника за остваривање међупредметних и унутар предметних корелација; стицање знања о начинима мотивисања ученика за целоживотно учење; усвајање и унапређивање знања о облицима вршњачког насиља; указивање на појаву дигиталног насиља као најчешћег облика насиља међу ученицима у савременом друштву; стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика; јачање компетенција наставника за пружање подршке развоју вештина и талената ученика.

По завршетку обуке учесници поседују знања у кључним компетенцијама и основним подручијима рада наставника ментора у оквиру пројеката који подразумевају имплеметирање садржаја на друштвеним мрежама користе друштвене мреже у редовној настави; препознају различите облике дигиталног вршњачког насиља и умеју да поступе у таквим ситуацијама; поседују вештине којима мотивишу ученике да деле позитивне садржаје на друштвеним мрежама и користе их током учења; примењују креативне методе за подстицање ученика у унапређивању својих вештина и способности; користе технике којима подстичу ученике на сигурну и критичку употребу друштвених мрежа у учењу и комуникацији; мотивишу ученике да реше проблемске ситуације користећи различитазнања и вештине

 • 1. дан
  • Развој друштвених мрежа и њихово коришћење кроз време
  • Пауза
  • Опасности на друштвеним мрежама
  • Пауза за ручак
  • Друштвене мреже у редовној настави
  • Друштвене мреже и пројектна настава
  • Пауза
  • Друштвене мреже и слободне активности
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3000 рсд (2500 рсд надокнада за реализацију, 300 рсд материјал, 200 рсд израда сертификата)