Мултимедија у наставним материјалима 1

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 371  

Да

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење, Борска 9Б, Раковица, Београд, Србија, eplusucenjenet@gmail.com, 0648328925

Витомир Радосављевић, vitomir.vita.rad@gmail.com, 0648328925, 0648328925

Витомир Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија - одсек Висока ИЦТ школа

Витомир Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија - одсек Висока ИЦТ школа; Славица Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија – одсек Висока ИЦТ школа

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је стицање знања о особинама мултимедијалних садржаја и њиховој исправној употреби у креирању наставних материјала.

Специфични циљеви се огледају у упознавању полазника са Мајеровом тероијом мултимедијалног учења, савладавању теоријских и практичних знања која се односе на техничке парамтере текста, писма, боје, растерских и векторских фотографија. Циљ је да полазници стечена знања искористе при креирању сопствених наставних материјала.

По завршетку обуке, полазници знају на исправан да начин користе мултимедијалне садржаје обухваћене курсом у процесу креирања сопствених наставних материјала.

 • 1. недеља
  • Увод у мултимедију
 • 2. недеља
  • Текст
 • 3. недеља
  • Слика
 • 4. недеља
  • Боје
 • 5. недеља
  • Систематизација

30

недеља: 5
бодова: 25

Цена по полазнику је 2400 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче, материјали за полазнике и пратећи трошкови реализацију обуке (хостинг, одржавање платформе, издавање уверења).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Витомир Радосављевић, Славица Радосављевић 5 3.87
2 Витомир Радосављевић, Славица Радосављевић 7 3.92

Укупно учесника: 12 | Просечна оцена: 3.9