Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Каталошки број програма: 294  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Наташа Костић, дипломирани историчар, Основна школа „Момчило Живојиновић“, Младеновац; Емина Живковић, дипломирани историчар, ОШ „Ђура Јакшић“ – Раковица; Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника историје да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих у складу са предметним исходима и компетенцијама (предметним и међупредметним) у процесу наставе у учења.

-Оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих, -Упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих, -Упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; Упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих, -Упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема, -Оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Наставници ће бити: -оспособљени да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих у складу са образовним стандарима, предметним и одређеним међупредметним компетенцијама у настави историје, -оспособљени да кроз мултиперспективни приступ предају осетљиве и контроверзне теме, -упознати са савременом научним достигнућима, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним ратовима 90-тих, -упознати са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, -упознати са деловањем стереотипа кроз историју и данас, -оспособљени да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

 • 1. дан
  • Стереотипи у настави историје
  • Методологија истраживања друштвене историје
  • Учење о ратовима 90-тих
 • 2. дан
  • Историографија ратова 90-тих на простору бивше Југославије
  • Улога медија у зло/употреби прошлости
  • Ратови 90-тих у визуелним историјским изворима

30

дана: 2
бодова: 16

Семинар је бесплатан за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хил хотел, Стевана Ивановића 3, Јагодина Александар Тодосијевић, Наташа Костић, Емина Живковић 24 3.99

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.99