Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих

Каталошки број програма: 659  

Не

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261 , 0113282985

Јован Миљковић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0642864271, 0113282985

Марија Црнојевић, Дипломирани психолог и мастер андрагог, Фармацеутско-физиотерап. школа, ГИМНАЗИЈА ПЛУС; Зорица Милошевић, Доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Марија Црнојевић, Дипломирани психолог и мастер андрагог, Фармацеутско-физиотерап. школа, ГИМНАЗИЈА ПЛУС; Зорица Милошевић, Доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наталија Гојак, Мастер андрагог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Јана Мишовић, Мастер андрагог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање учесника за планирање праћења напредовања и оцењивања заснованог на исходима и стандардима и примену различитих метода, техника и инструмената за процену напредовања и постигнућа одраслих полазника у процесу учења.

Оспособљавање за: - Планирање праћења напредовања и оцењивања заснованог на исходима и коришћење процена постигнућа као алата за развој мотивације за даље учење - Планирање и дефинисање критеријума оцењивања - Коришћење различитих метода, техника и инструмената за праћење напредовања и постигнућа одраслих полазника - релевантаних за област и ниво образовања у коме учесници обуке реализују своје програме образовања (основно, средње, опште, стручно, формално, неформално и сл.) - Иницијалну процену знања и вештина полазника и креирање-пројекцију индивидуалног пута напредовања полазника кроз процес учења

По завршетку обуке полазник: - планира праћење напредовања и оцењивање засновано на исходима и стандардима - планира и дефинише критеријуме оцењивања - примењује технику оптималног отежавања у формулисању критеријума оцењивања - примењује различите методе и технике формативног оцењивања - примењује различите методе и технике сумативног оцењивања - користи различите инструменте проверавања и оцењивања - користи портфолио као инструмент оцењивања и самооцењивања

 • 1. дан
  • 1. Процењивање, оцењивање и вредновање
  • Пауза
  • 2. Врсте и критеријуми процењивања напредовања и оцењивања полазника
  • Пауза
  • 3. Методе, технике и инструменти процењивања и оцењивања
  • Пауза
  • 4. Иницијална процена знања и вештина полазника и индивидуални пут напредовања полазника
 • 2. дан
  • 5. Вођено и планирано самостално учење учесника обуке – Мапа индивидуалног напредовања полазника

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 3250 дин. + ПДВ Спецификација цене: Реализатори – 2 дана X 2 реализатора; Организација тренинга; Материјал за семинар; Такса Филозофског факултета и Института за педагогију и андрагогију 13%; Трошкови ПДВ-а; За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 У установи Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 17 3.85
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 20 3.77
3 Filozofski fakultet, Čika Ljubina 18-20, Beograd Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 10 4

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.87