Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Каталошки број програма: 139  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Марко Батур, мастер, ШОСО „Јелена Варјашки“- Вршац

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Марко Батур, мастер, ШОСО „Јелена Варјашки“- Вршац; Саша Степановић, Доктор наука, Висока школа социјалног рада; Санела Драча, Мастер учитељ, Основна школа „Бора Станковић “

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Усвајање и унапређење знања и вештина о проблемима у понашању ученика, специфичним образовним и васпитним потребама ових ученика и ефективним превентивним приступима уз истицање њиховог значаја.

Програмом обуке унапредила би се знања и вештине: - о карактеристикама проблема у понашања ученика; - правовременом препознавању проблема у понашања ученика; - о факторима који утичу на настанак и развој проблема понашања; - о специфичним образовним и васпитним потребама ученика са проблемима у понашању; - о ефективним превентивним приступима у школском окружењу; - о значају сарадње са породицом, здравственим и социјалним установама (прављење мреже) у циљу превенције проблема у понашању ученика.

По завршетку обуке очекује се да су учесници: - унапредили знања и вештине о карактеристикама проблемима у понашању ученика; - схватили значај правовременог препознавања проблема у понашања ученика - стекли знање о специфичним образовним и васпитним потребама ученика са проблемима у понашању; - упознати са превентивним активностима проблема у понашању у школском окружењу и - oспособљени за имплементацију стеченог знања у васпитном раду са ученицима.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Проблеми у понашању: карактеристике и развојне фазе
  • Идентификација ученика са проблемима у понашању и њен значај
  • Специфичне образовне и васпитне потребе ученика са проблемима у понашању
  • Ефикасни превентивни приступи у школском окружењу
  • Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Блаце, ОШ "Стојан Новаковић" Маша Ђуришић, Марко Батур 30 3.99
2 Банатски Карловац, ОШ "Душан Јерковић" Маша Ђуришић, Марко Батур 25 3.94
3 Тител, Средња техничка школа "Милева Марић" Маша Ђуришић, Марко Батур 25 3.99
4 Алексиначки Рудник, ОШ "Јован Јовановић Змај" Маша Ђуришић, Марко Батур 28 3.97
5 Сремска Каменица, ОШ "Јован Јовановић Змај" Маша Ђуришић, Саша Степановић 24 3.95

Укупно учесника: 132 | Просечна оцена: 3.97