Настава модерне историје југоисточне Европе - оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Каталошки број програма: 286  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Дубравка Стојановић, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Емина Живковић, дипломирани историчар, ОШ „Ђура Јакшић“ – Раковица; Душко Ракић, дипломирани историчар, Техничка школа Ваљево; Звездана Петровић, Мастер Лидерство у образовању, OШ „Рада Миљковић“, Јагодина ; Александра Поповић, дипломирани историчар, Гимназија „Светозар Марковић“; Дубравка Стојановић, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника историје да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима анализом историјских извора у складу са предметним исходима и компетенцијама (предметним и међупредметним) у процесу наставе у учења.

-Оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме, -Упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, -Ослобађање наставника од традиционалног етноцентричног угла посматрања садржаја, -Јачање компетенција наставника за рад на осетљивим и контроверзним историјским темама у складу са предметним исходима и компетенцијама у настави историје, -Оспособљавање наставника да на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе, критички приступ садржају и развијање критичког мишљења код ученика.

Наставници ће бити: -оспособљени да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са предметним исходима и компетенцијама у настави историје, -биће оспособљени да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме, -биће упознати са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, -биће оспособљени да на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе, -биће оспособљени да критички приступају садржају и развијају критичко мишљење код ученика.

 • 1. дан
  • Османско царство
  • Нације и државе у југоисточној Европи
  • Балкански ратови
 • 2. дан
  • Други светски рат
  • Хладни рат
  • Ратови, поделе, интеграција (ратови 90-тих на простору бивше Југославије)

30

дана: 2
бодова: 16

Семинар је бесплатан за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић, Александра Поповић 24 3.97
2 ОШ "Андра Савчић", Јована Дучића 5, Ваљево Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић 20 3.97

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.97